Naar inhoud

Budget 2016

Voorkaft budget 2016 (grote weergave)

 

De gemeenteraad keurde in haar zitting van 21 december 2015 het budget 2016 goed.

Het budget bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota en een toelichting.

De beleidsnota bevat o.a. de doelstellingennota (die voortvloeit uit het meerjarenplan), het doelstellingenbudget, dat is opgebouwd per beleidsdomein, de financiële toestand, lijsten van overheidsopdrachten waarvoor de gemeenteraad afziet van de bevoegdheid om er zelf over te beslissen en een lijst met nominatief toegekende subsidies.

De financiële nota bestaat uit drie delen:
- het exploitatiebudget per beleidsdomein
- het investeringsbudget (uitgaven en ontvangsten verbonden aan de aanschaf)
- het liquiditeitenbudget (verwachte geldstromen)

De toelichting is een verduidelijking van het budget.

De electronische versie vindt u hieronder.