Naar inhoud

Huur gemeentelijke infastructuur

Huur gemeentelijke infastructuur (grote weergave)

 Zalen

Als vereniging kan je voor het huren van zalen van het gemeenschapscentrum 't Kapittel terecht bij de dienst cultuur.


"Gemeenschapscentrum 't Kapittel" is de verzamelnaam voor de culturele infrastructuur die de gemeente beheert met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de Haaltertse bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit.

Het gemeenschapscentrum omvat:

 • centrum “De Kouter” (Middelkouter 10 in Haaltert)
 • centrum "De Warande" (Achterstraat 2 in Haaltert)
 • Warandegebouw (Sint-Goriksplein 17 in Haaltert)
 • zaal ‘De Berwinne’ (Middelkouter 14A in Haaltert)
 • Academie voor muziek, woord en dans (Molenstraat 17 in Denderhoutem)
 • HOC (Heldergems OntmoetingsCentrum) 'De Fransman' (Heldergemstraat 136 in Heldergem)
 • Sint-Martinusheem (Kerkskendorp 18 in Kerksken)

Een gedetailleerd overzicht, de modaliteiten, voorwaarden en prijzen vind je terug in het reglement op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur en het bijhorende retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur.

 

Materiaal

Je kan er ook materiaal huren zoals een geluidsinstallatie, podia, stoelen, tafels, nadarafsluitingen, enz.

Een gedetailleerd overzicht, de modaliteiten, voorwaarden en prijzen vind je terug in het gebruiksreglement gemeentelijk materiaal en het bijhorende retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk materiaal.

 

Vervoer

Het gemeentebestuur van Haaltert stelt bovendien een vervoersdienst ter beschikking voor het vervoer van het gemeentelijk materiaal waarover de gemeentelijke uitleendienst beschikt.

Voorwaarden, aanvraagprocedure en prijzen staan uitvoerig beschreven in het reglement op de vervoersdienst gemeentelijk materiaal en het retributiereglement op de vervoersdienst gemeentelijk materiaal.

 

Vrijstelling

Een aantal verenigingen en organisaties zijn vrijgesteld van bovenvermelde retributies.

Het betreft:

 • alle gemeentelijk erkende adviesraden en instanties van gemeentelijk belang,
 • het O.C.M.W.,
 • de Academie voor Muziek, Woord en Dans,
 • Initiatieven voor Buitenschoolse Kinderopvang (zoals 'De Pagadder'),
 • de speelpleinwerkingen,
 • de politiediensten,
 • andere gemeentebesturen,

voor zover het gaat om activiteiten die rechtstreeks verband houden met hun normale werking.

Ook verenigingen die erkend zijn om giften te ontvangen die recht geven op een belastingvermindering (o.a. Rode Kruis, Oxfam, Child Focus,...) en organisaties die als doel hebben de armoede te bestrijden (o.a. Welzijnsschakel) hebben recht op een vrijstelling. 

 

Hoe aanvragen?

Via dit formulier kan je je aanvraag voor het huren van een zaal, materiaal en/of vervoer indienen.

 

Praktisch

Dienst cultuur

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert

053 85 86 34

cultuur@haaltert.be

 

OPENINGSUREN

maandag

9 - 12 uur

dinsdag

9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur
13.30 - 16 uur
donderdag

9 - 12 uur
13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur

tel. 053/85.86.34