Naar inhoud

Meerjarenplan 2014 - 2019

Voorkaft aangepast meerjarenplan 2014 - 2019 (grote weergave)

 

De gemeenteraad keurde in haar zitting van 21 december 2015 de meerjarenplanaanpassing 2014-2019 goed.

Deze bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode 2014-2019.  Daarbij worden de prioritaire beleidsdoelstellingen expliciet getoond. De andere, niet-prioritaire beleidsdoelstellingen maken deel uit van het "overige beleid". Ze worden niet vermeld in de strategische nota, maar de financiële vertaling ervan wordt wel meegenomen in het meerjarenplan.

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit het financiële doelstellingenplan en de staat van het financieel evenwicht.

De toelichting bij het meerjarenplan bevat o.a. een omgevingsanalyse, een omschrijving van de financiële risico's en de beleidsdoelstellingen, de interne organisatie van het bestuur, de fiscaliteit en een overzicht van de financiële schulden.

De electronische versie van het complete meerjarenplan vindt u hieronder.

Hier kunt u een beknopte en overzichtelijke versie raadplegen, met de realisaties van het gemeentebestuur in 2013 en een vooruitblik naar de projecten die op stapel staan in de komende jaren.