Naar inhoud

Inventaris geregistreerde leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten te Haaltert

LOGO GEMEENTE HAALTERT

In kader van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere wijzigen is de gemeente gehouden om de inventaris van de geregistreerde bedrijfsruimten gelegen in Haaltert ter inzage te leggen. De hiervoor genoemde inventaris kan geraadpleegd worden op het gemeentehuis van 5 tot en met 15 september 2017, dit tijdens de reguliere openingsuren.

Datum van het bericht: donderdag 31 augustus 2017
Nieuwsoverzicht