Naar inhoud

Raad voor maatschappelijk welzijn

Raad voor maatschappelijk welzijn 2014 (grote weergave)

 

 

 

 

 

 

 

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Samenstelling

De raad bestaat uit 11 leden. Klik hier voor de samenstelling van de raad voor maatschappelijk welzijn

Zij worden verkozen door de gemeenteraad voor een periode van 6 jaar.

Raadszittingen

De raad vergadert minstens 10 keer per jaar.

De voorzitter leidt de vergadering. De secretaris woont met raadgevende stem de vergaderingen bij.

De vergaderingen van de raad zijn openbaar, behalve als er dossiers behandeld worden van individuele personen. De leden van de raad zijn tot geheimhouding verplicht voor wat betreft de dossiers die behandeld worden met gesloten deuren.

De raad voor maatschappelijk welzijn vindt telkens plaats om 19.30 uur in de raadzaal  van het Sociaal Huis, Donkerstraat 30, 9450 Haaltert, op de eerste verdieping. 

Data 2017

 • woensdag 18 januari 2017
 • woensdag 8 februari 2017
 • woensdag 1 maart 2017
 • woensdag 22 maart 2017
 • woensdag 12 april 2017
 • woensdag 3 mei 2017
 • woensdag 24 mei 2017
 • woensdag 14 juni 2017
 • woensdag 5 juli 2017
 • woensdag 26 juli 2017
 • woensdag 16 augustus 2017
 • woensdag 6 september 2017
 • woensdag 27 september 2017
 • woensdag 18 oktober 2017
 • woensdag 8 november 2017
 • woensdag 29 november 2017
 • woensdag 20 december 2017

Agenda en verslag

De agenda wordt een week voor de zitting gepubliceerd op de website.

De notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn met verwijdering van persoonsgegevens, staan eveneens op de website of kan je aanvragen.

Klik hier om de agenda's en verslagen te bekijken

Bevoegdheden

De raad beslist onder andere over volgende zaken:

 • boekhouding: budget, budgetwijziging, rekening, het maandelijks betaalbaar stellen van de binnengekomen facturen, …
 • personeel: benoeming, aanstelling, ontslag, …
 • beheer van het patrimonium
Agenda & verslagen Samenstelling