Naar inhoud

Vakantieopvang 2017

Speelpleinwerking 2014 (grote weergave)

 

 

 

 

Het IBO ‘De Pagadder’/kleuterwerking en de speelpleinwerking zijn open tijdens:

Vakantie 2017

Periode

Gesloten op

Krokusvakantie

27/02 tot 03/03

Geen sluitingsdag

Paasvakantie

03/04 tot 07/04 10/04 tot 14/04

Geen sluitingsdag

Zomervakantie

01/07 tot 30/08

11 juli 2017, 21 juli 2017, 14 en 15 augustus 2017 en

31 augustus 2017

Herfstvakantie

30/10 tot 03/11

1 en 2 november 2017

Kerstvakantie

27/12 tot 29/12 03/01 tot 05/01

25 en 26 december 2017 1 en 2 januari 2018

 

Per werking kunnen er 75 kinderen ingeschreven worden.

Om toch zoveel mogelijk kinderen de kans te geven, gebruik te maken van de werkingen, kan elk kind in de zomervakantie max. 30 dagen naar de kleuter-/speelpleinwerking komen.

Wie hoort bij welke groep?

IBO ‘De Pagadder’/kleuterwerking richt zich tot schoolgaande kinderen vanaf het instapklasje tot en met de zomer na de 3de kleuterklas. Zij hebben hun vaste stek in IBO ‘De Pagadder’, Middelkouter 14 A te Haaltert.

Voor IBO ‘De Pagadder’/kleuterwerking worden de kinderen verdeeld per klas

 • - Instapklas mini’s
 • - 1e kleuterklas mini’s met *
 • - 2e kleuterklas sloebers
 • - 3e kleuterklas klavers

De speelpleinwerking is er voor kinderen van het 1ste leerjaar tot en met de zomer na het 1ste middelbaar. Zij kunnen terecht in centrum ‘De Kouter’, Middelkouter 10 te 9450 Haaltert.

Voor de speelpleinwerking zijn er 3 leeftijdsgroepen:

 • - 1e leerjaar rakkers
 • - 2e – 3e leerjaar dreamers
 • - 4e – 6e leerjaar en 1e middelbaar tieners

 
Wat moet ik betalen?

 

 

2,5 – 6 jaar (75 kinderen/dag)

6 - 13 jaar (75 kinderen/dag)

Krokus-, paas-, herfst- en kerst- vakantie

IBO ‘De Pagadder’ 8,60 EUR/dag

(van 6u30 - 18u30)

 

Speelpleinwerking in Centrum ‘De Kouter’ (van 08u – 17u)

6,00 EUR/dag 10,00 EUR voor een uitstap

 

Voor- en naopvang van 6u30-8u en van 17u-18u30 aan 0,80 EUR/begonnen halfuur in IBO ‘De Pagadder’

Zomervakantie

Kleuterwerking in IBO ‘De Pagadder’ 6,00 EUR/dag of

10,00 EUR voor een uitstap

Voor- en naopvang van 6u30-8u en van 17u-18u30 aan 0,80 EUR/begonnen halfuur.

Mensen met sociaal tarief of UITPAS aan kansentarief krijgen een korting. Vraag ernaar!

 

Inschrijvingen

Voor wie?

Voor de inschrijvingen wordt er gewerkt met twee groepen:

 1. Groep 1: de kinderen waarvan één van de ouders gedomicilieerd is in Haaltert (en deelgemeenten).
 2. Groep 2: de kinderen die enkel in Haaltert (en deelgemeenten) schoollopen.

 

Beide inschrijvingen verlopen via het e-loket van de gemeentelijke website (www.haaltert.be/e-loket). De formulieren komen telkens online te staan vanaf 18u. Opgelet!!! Op de website staan verschillende inschrijvingsformulieren. Let er op dat u het juiste formulier neemt voor groep 1 of 2 en voor welke werking (kleuter / speelplein).

Indien je over geen PC met internet beschikt kan u altijd terecht in de bib of het sociaal huis om uw aanvraag in te dienen.
 

Wanneer starten de inschrijvingen? De gezamenlijke inschrijvingen voor het IBO ‘De Pagadder’/kleuterwerking én de speelpleinwerking ‘De Kouter’ starten:

 

Vakantie

Inschrijvingsdata groep 1

Inschrijvingsdata groep 2

Einde inschrijvingen

Krokus- en paasvakantie

26 januari ‘17

vanaf 18u

02 februari ‘17 vanaf 18u

09 februari ‘17

Zomervakantie

04 mei ‘17 vanaf 18u

11 mei ‘17 vanaf 18u

01 juni ‘17

Herfst- en kerstvakantie

21 september ‘17 vanaf 18u

28 september ‘17 vanaf 18u

05 oktober ‘17

 

De factuur ontvangt u ten laatste één week na inschrijving.

Is dit niet het geval, gelieve ons te contacteren. Uw inschrijving is pas definitief na betaling van de factuur. !!! Let er op dat u zeker het refertenummer (dat is vermeld op de factuur) opneemt in uw betaling en gebruikt bij elke correspondentie.

 

TERUGBETALINGEN

Terugbetalingen van inschrijvingsgelden kunnen enkel gebeuren bij ziekte of andere dwingende omstandigheden die de niet-deelname aan de vakantiewerkingen rechtvaardigen. Enkel op basis van een schriftelijke aanvraag van de inschrijver, ten laatste 10 werkdagen na de laatste vakantiedag, vergezeld van het bewijsstuk ter rechtvaardiging van de afwezigheid, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om tot terugbetaling over te gaan. De terugbetaling gebeurt ten laatste 4 weken na de laatste vakantiedag.

 

FISCAAL AFTREKBAAR

Een deel van het inschrijvingsgeld kan gerecupereerd worden bij de belastingberekening. De voorwaarden voor fiscale aftrek zijn:

 • - de uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben,
 • - de belastingplichtige die de kosten aftrekt, moet zelf een inkomen hebben,
 • - de kinderen waarvoor men de kosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige
 • - de echtheid en het bedrag moeten gestaafd worden door een fiscaal attest.

Het maximaal aftrekbare bedrag is 11,20 €/dag/kind. Aan de deelnemers van de vakantiewerkingen 2017 wordt in het voorjaar 2018 het fiscaal attest bezorgd.

 

WEETJES:

Verschillende mutualiteiten voorzien in een tussenkomst in de kostprijs voor deelname aan vakantiewerkingen. Vraag het formulier aan bij uw mutualiteit en laat het invullen door afgifte op één van onderstaande adressen.

Is je kleuter pas gestart met school en wil je meer weten over deze werking? Geen probleem! Maak een afspraak met Sabine, verantwoordelijke van het ‘IBO De Pagadder’.

Heeft u nog vragen? Dan kun u terecht bij:

 • - IBO ‘De Pagadder’

Middelkouter 14A te Haaltert, tel: 053/85.86.58 – mail: kinderopvang@haaltert.be

 • - Jeugddienst

Donkerstraat 30 te Haaltert, tel: 053/85.86.63 – mail: jeugddienst@haaltert.be

 

 

 

Praktisch

Jeugddienst

Sociaal Huis
Donkerstraat 30
9450 Haaltert

053 85 86 63

e-mail: jeugddienst@haaltert.be

OPENINGSUREN

maandag

9 - 12 uur

dinsdag

9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
donderdag

9 - 12 uur 13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur