Naar inhoud

50 jaar Cultuurraad

50 jaar cultuurraad (grote weergave)

Cultureel feestjaar 2018

In 2018 bestaat de Haaltertse Cultuurraad 50 jaar. En dat wordt een jaar lang gevierd met alle culturele verenigingen. Want vooral zij geven het sociaal culturele leven in Haaltert vorm.

Het is de bedoeling om het verenigingsleven maximaal te betrekken bij dit feestjaar en intens samen te werken met de verenigingen die zich tijd noch moeite hebben getroost om onze gemeente leefbaar te houden, samen met de vele vrijwilligers door de decennia heen.

Enkele evenementen zullen doorgaan onder toezicht van de cultuurraad zoals de Erfgoeddag, de Kunstenroute, een concert, het feest van de Vlaamse gemeenschap en de eerste Cultuurmarkt. Deze Cultuurmarkt komt er voor en door de verenigingen. 

Voor verenigingen staan er reeds tal van activiteiten op stapel die kaderen in het jubileumjaar.

Agenda evenementen 2018:

November

Tentoonstelling Heemkundige Kring Leven in bezet en bevrijd gebied.

Van 3 tot 11 november herdenkt Heemkundige Kring Haaltert ‘100 jaar Groote Oorlog’ met de  entoonstelling ‘Leven in bezet en bevrijd gebied’ in het Sint-Martinusheem.
Met veel beeldmateriaal geeft de Heemkundige Kring weer hoe het dagelijkse leven was onder Duitse bezetting.

Thema’s

• De vreselijke misdaad in augustus 1914
• The battle of Alost
• 1.436.000 vluchtelingen
• Nieuwe meesters, nieuwe wetten
• Soepbedeling
• Poor little Belgium, de hongerjaren
• Vuurkruisers
• Slaven uit de Groote Oorlog
• Nieuwe meesters, magere tijden
• Belgen bedanken Amerika
• Het is voorbij, de miserie blijft

Van zaterdag 3 tot en met 11 november van 14 tot 18 u. Groepen of avondbezoek op afspraak met Willy De Loose op 0472 80 99 12 Sint-Martinusheem, Kerkskendorp 18

 

Nieuwe vredesboom voor Haaltert

Op 11 november 2018 plant gemeente Haaltert een vredesboom. Het is dan precies 100 jaar geleden dat de wapenstilstand inging na De Groote Oorlog.

Agentschap Natuur en Bos lanceerde een oproep naar gemeenten om in 2018, n.a.v. 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog, een nieuwe vredesboom aan te planten. Gemeente Haaltert koos om een zomereik te planten op het grasperk op het Alfred Noteboomplein (Kerkskenhoek - Hoogstraat), naast het memoriaal opgedragen ter herinnering aan de 60ste verjaardag van de bevrijding van Groot-Haaltert.

Vredesbomen, een streepje geschiedenis

Sinds mensenheugenis worden getuigenbomen geplant om te herinneren. Een klassieker is de geboorteboom, maar ook vredesbomen zijn daarvan stille getuigen. Na de Eerste en Tweede Wereldoorlog plantten veel gemeentebesturen vredesbomen in hun gemeente. Meestal op een plein in het centrum. Het planten van een vredesboom ging dikwijls gepaard met plechtigheden zoals een kerkelijke viering, een vredesstoet of een ceremonie. In de loop der jaren richtten heel wat gemeenten een bijkomend herdenkingsmonument op in de buurt van de boom.
Vandaag beschikt Vlaanderen over een rijk patrimonium van bomen die honderd jaar oud zijn. Maar liefst 117 vredesbomen zijn geïdentificeerd. Meer dan de helft ervan zijn lindebomen. Andere vaak voorkomende soorten zijn de zomereik en de bruine beuk. In de voorbije decennia zijn een aantal vredesbomen voor de bijl gegaan en niet vervangen. In andere gevallen werd de oorspronkelijke boom na verloop van tijd vervangen door een nieuwe boom. Zo’n nieuw exemplaar lijkt misschien minder indrukwekkend, maar dit doet niets af aan de waarde die hij vertegenwoordigt. Per slot van rekening gaat het om levend erfgoed.

Klokken luiden voor 100 jaar Wapenstilstand

Op 11 november om 10.15 u. in de Sint-Gorikskerk organiseren gemeentebestuur en NSB Haaltert een eucharistieviering ter nagedachtenis van de gesneuvelden. Nadien kan je met een pendelbus naar het Sint-Martinusheem naar de tentoonstelling 'Leven in bezet en bevrijd gebied' en een receptie. Na de viering, rond 11.15 u., worden de klokken geluid om 100 jaar Wapenstilstand na De Groote Oorlog te herdenken. Een moment om even bij stil te staan ...

 

Praktisch

Gemeentelijke Cultuurraad

Secretariaat: Dienst Cultuur
                    Hoogstraat 41
                    9450 Haaltert

cultuur@haaltert.be

053 85 86 34