Bijzonder comité van de Sociale dienst

Het bijzonder comité van de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en de raadsleden. Het beslist over de aanvragen voor individuele hulpverlening en maatschappelijke integratie (zoals bv. leefloon, steun, voorschotten). Het bespreekt de werking van de sociale dienst en adviseert de OCMW-raad over het sociaal beleid van het OCMW.

Het comité kan een niet-bindend advies geven aan het schepencollege, het vast bureau, de gemeenteraad en de OCMW-raad over het gemeente- of OCMW-beleid.

Samenstelling