EPC bij verkoop of verhuur van een woning

Wilt u een woning, appartement, studio, ... te koop of te huur stellen? Dan moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Als u nog een geldig EPC Bouw hebt, dan kunt u dat gebruiken.

Met het EPC worden mogelijke kopers of huurders vooraf geïnformeerd over de energiezuinigheid van de woning. De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties voor de verkoop of verhuur de energiescore te vermelden.

Maatregel in verband met coronacrisis: zie Gevolgen voor EPC door coronacrisis

Voorwaarden

Op het EPC staat de energiescore van de wooneenheid en adviezen om energie te besparen. Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning is. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw.
Op de nieuwe versies van het EPC staat ook het energielabel van de wooneenheid (voorbeeld EPC sinds 2019, voorbeeld EPC Bouw sinds 2020). Dat energielabel gaat van de letter A+ (donkergroen, heel goede energieprestatie) tot F (rood, heel slechte energieprestatie).

 • Op de website energiesparen.be vindt u
 • Het EPC moet verplicht worden opgemaakt vóór het te koop of te huur stellen van elke aparte wooneenheid die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren. Een 'autonome wooneenheid' heeft een woonruimte, een eigen toilet, een eigen bad of douche, een eigen keuken of kitchenette. Sinds 1-6-2020 wordt elk eenheid die wordt ontsloten via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte als een autonome wooneenheid beschouwd.
 • Een EPC is dus verplicht:
  • per huis
  • per appartement
  • per studio
  • per sociale woning
  • per serviceflat (behalve wanneer men werkt met een dagprijs, in plaats van een huurovereenkomst)
  • per vakantiewoning, chalet, ... (bij verkoop en bij verhuur vanaf contract vanaf 2 maanden)
 • Is een EPC voor de wooneenheid verplicht en stelt u die toch te koop of te huur zonder geldig EPC? Dan riskeert u een boete tussen 500 en 5000 euro.
 • Als de wooneenheid te koop of te huur wordt aangeboden zonder schriftelijke publieke reclame (website, krantje, affiche, zoekertjes, ...), dan is het EPC niet verplicht. Denk bijvoorbeeld aan verhuur of verkoop die onderling tussen familieleden geregeld wordt. Als een verkoper en een koper (of een eigenaar en een huurder) mekaar vinden zonder dat over de verkoop of verhuur schriftelijke publiciteit werd gevoerd, kan worden aangenomen dat de koper of huurder voldoende geïnformeerd is over de status van de woning.
 • Een EPC moet worden opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A.
 • Een EPC is 10 jaar geldig.

Procedure

Als u uw woning te koop of te huur aanbiedt (bijv. op een website, in de streekkrant, de notariskrant, via een makelaar, ...), moet u een geldig EPC hebben.

Hebt u nog geen EPC?

Het EPC moet opgemaakt worden door een energiedeskundige type A. Raadpleeg daarvoor de lijst van erkende energiedeskundigen type A .

 • De energiedeskundige
  • doet de nodige vaststellingen tijdens een plaatsbezoek
  • kijkt naar de isolatiematerialen, de ramen, de verwarming, ...
  • gebruikt een softwareprogramma van de overheid.
 • De energiedeskundige mag ook gebruik maken van bewijsstukken. Dat zijn documenten van de eigenaar die de aanwezigheid van isolatie, materialen of toestellen aantonen. Op de aanstiplijst (pdf) staat welke documenten de eigenaar aan de energiedeskundige bezorgt.
 • De opmaak van een EPC neemt ongeveer een halve dag in beslag.

Hebt u al een EPC?

 • Check de geldigheidsdatum op uw EPC. Een EPC is 10 jaar geldig. Is het nog geldig, dan kunt u dat EPC gebruiken.
  • Vermeld de verplichte EPC-informatie in de advertenties.
  • Toon het EPC aan geïnteresseerde kopers of huurders.
  • Woning verkocht? Bezorg het originele EPC aan de koper.
  • Woning verhuurd? Een kopie van het EPC moet aan de huurovereenkomst toegevoegd worden. De huurder krijgt dus een kopie. De verhuurder houdt het originele EPC zelf bij.
 • Is de geldigheidsdatum van uw EPC verstreken? Dan moet u een nieuw EPC laten opmaken.
 • Hebt u sinds de opmaak van uw EPC uw woning energiezuiniger gemaakt? Dan mag u ook een nieuw EPC laten opmaken.

Duplicaat

 • Bent u het EPC kwijt? Vraag een duplicaat aan de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt.
 • Weet u niet of er van uw woning wel of geen EPC opgemaakt is?
  Weet u niet welke energiedeskundige het EPC heeft opgemaakt?
  • Neem contact met het Vlaams Energieagentschap via het contactformulier.
  • Voeg als bijlage een schriftelijk bewijs toe dat u de eigenaar bent van de woning, bv. kopie van akte of onroerende voorheffing.
  • Het Vlaams Energieagentschap zal u een kopie van het EPC bezorgen (zonder handtekening van de energiedeskundige).
  • Vraag bij de energiedeskundige die het EPC heeft opgemaakt een ondertekend duplicaat.

Bedrag

Er is geen vaste kostprijs voor een EPC. De prijs hangt af van de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige. Het is het best de prijs en kwaliteit van verschillende energiedeskundigen te vergelijken.

De verkoper of verhuurder kan de kostprijs van het EPC niet inbrengen in de belastingaangifte.

Uitzonderingen

Een EPC is niet nodig:

 • als de verkoop of verhuurd onderling geregeld wordt (bijv. tussen familieleden) zonder publieke reclame (advertenties of berichten op papier of online, affiches, ...)
 • voor verhuur van een serviceflat met een dagprijs en zonder huurovereenkomst of verhuur van een noodwoning met een dagprijs en zonder huurovereenkomst
 • bij verkoop van een onbewoonbaar verklaarde wooneenheid
 • bij verkoop of verhuur van woonboten
 • bij verkoop van een deel van de eigendom (bijv. door één van de partners bij een echtscheiding)
 • bij verhuur van een vakantiewoning met een huurovereenkomst voor minder dan 2 maanden.
  (Maar een EPC is wel nodig bij een huurovereenkomst vanaf 2 maanden of als de vakantiewoning hoofdverblijfplaats is van de huurder).

Als het compromis werd getekend vóór 1 juli 2017, dan moest er voor een woning zonder verwarming geen EPC opgemaakt worden.