Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

Heel wat mensen in België lijden honger en zoeken toevlucht tot voedselhulp om zich dagelijks van voedsel te voorzien. Lokaal bestuur Haaltert is daarom lid van de voedselbank en verdeelt producten van het FEAD.

Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) engageert zich om tegemoet te komen aan deze basisbehoefte. Via dit fonds krijgt België van de Europese Unie middelen om bij te dragen tot voedselhulp en/of materiële hulp. 

De POD Maatschappelijke Integratie beheert een bedrag afkomstig van de Europese Unie en dit in nauwe samenwerking met haar partners. Met de steun van dit Fonds, voorziet de POD Maatschappelijke Integratie jaarlijks meer dan 750 organisaties en OCMW’s van producten om gratis te verdelen onder de meest behoeftigen in België. Dit alles in samenwerking met de 9 voedselbanken van het land, het Rode Kruis, Foodsavers Antwerpen en Alimen 'T. 


De FEAD voedselhulp gaat gepaard met begeleidende sociale maatregelen. Dit om de betrokkenen te helpen de weg uit armoede te vinden.