Wat is gewogen diftar?

In Haaltert past ILvA het principe van gewogen diftar toe. Dit betekent dat je je restfractie in een gechipte restcontainer en je GFT in een gechipte GFT-container moet aanbieden. ILvA weegt dan je GFT en restfractie. Je betaalt per kilogram. 

Gewogen diftar gaat uit van het principe: de vervuiler betaalt. Zo wil ILvA de afvalberg kleiner maken, door de gezinnen zelf verantwoordelijk te maken voor de afvalkost, hoewel de gemeente nog steeds een groot deel van de kosten op zich neemt.

Tarieven

Bij gewogen diftar bestaat je kost uit 2 delen: een vaste aanbiedkost, ongeacht de hoeveelheid afval die je aanbiedt en een kost per kilogram.

Voor het restafval is de vaste aanbiedkost 0,25 euro voor een container van 40 en 140 liter en 0,50 euro voor een container van 240 liter. De kost per kilogram restfractie is 0,25 euro.

De vaste aanbiedkost voor GFT is 0,125 euro. Je betaalt 0,085 euro per kilogram GFT.

Wanneer de ophaalwagen je container leegmaakt, zullen de kosten automatisch van je rekening gaan.

Afvalrekening

Betalen via voorschot

Je betaalt vooraf voor de inzameling van je afval. Iedere keer als je afval wordt opgehaald, gaat het verschuldigde bedrag automatisch en onmiddellijk van je afvalrekening.

Dit geldt ook voor je bezoeken aan het recyclagepark of de inzameling van grofvuil of snoeiafval.

Hoe moet je geld storten op je afvalrekening?

Je kan wachten tot je een betalingsuitnodiging ontvangt (per brief of per mail). Je kan ook spontaan een bedrag storten. Gebruik daarvoor de correcte gestructureerde mededeling voor jouw gezin. Je vindt de gegevens om te storten ofwel op je betalingsuitnodiging, ofwel op je afvalrekening via Mijn ILvA

De betalingsuitnodigingen

Zakt je saldo onder 12,50 euro, dan stuurt ILvA een betalingsuitnodiging, zodat je je afvalrekening tijdig kan aanzuiveren. Je correct aangeboden afval wordt dan zeker nog meegenomen.

Zakt je saldo onder 0 euro, dan ontvang je opnieuw een bericht. Je krijgt dan even de tijd om je saldo aan te zuiveren. Tot dan neemt ILvA je correct aangeboden afval mee. Heb je niet betaald na de betalingstermijn? Dan maakt ILvA jouw containers niet langer leeg en kan je geen inzameling aan huis van grofvuil of snoeiafval meer aanvragen.

Opgelet! De betalingstermijn geldt niet voor de toegang tot het recyclagepark. Van zodra je saldo onder 0 euro komt, heb je geen toegang meer tot het recyclagepark. Wil je toch toegang? Dan kan je je schuld aan de zuil op het recyclagepark betalen. Je kan er ook een extra bedrag op je afvalrekening storten.

Types containers 

Restafval: 240 liter, 140 liter of 40 liter

GFT: 140 liter, 40 liter of een compostvat

Dankzij de verschillende types kan het volume worden aangepast naargelang de gezinsgrootte en het type behuizing. Voor appartementsgebouwen worden oplossingen op maat voorzien, in overleg met de beheerders van de gebouwen.

Je kan in het 1ste jaar je container 1 keer gratis wisselen voor een ander formaat. Nadien kost dat 50 euro. 

Containers aanvragen

 1. Meld je adreswijziging bij je gemeente.
 2. Zijn er al gechipte containers aanwezig?
  • Ja: Je kan de containers onmiddelijk gebruiken. 
  • Nee: Vraag je containers aan bij ILvA.
 3. Containers aanvragen of ruilen
  • Online: Registreer je Mijn ILvA-account via www.ilva.be. Op de pagina "Mijn producten" kan je containers aanvragen of ruilen.
  • Telefonisch: Je kan ook bellen naar 053 85 85 45 en zo je keuze doorgeven.
 4. Inzamelingen betalen
  • Je hebt nog geen afvalrekening: ILvA maakt je container een eerste keer leeg. Daarna krijg je een uitnodiging om een startbedrag te storten. 
  • Je hebt wel al een afvalrekening: Je neemt je saldo mee naar je nieuw adres. 

Ben je onlangs verhuisd?

ILvA startte in Haaltert met gewogen diftar in 2021. Er zijn dus 2 mogelijkheden die zich kunnen voordoen: 

 • Mogelijkheid 1: Er zijn al containers aanwezig.
  Zijn er containers aanwezig met een C op de adressticker aan de zijkant? Je hoeft niets te doen. Je kan de aanwezige containers gebruiken bij de start van gewogen diftar. 
 • Mogelijkheid 2: Er zijn geen containers aanwezig.
  Neem contact op met ILvA via het gratis telefoonnummer 0800 98 002 en maak een afspraak om een grijze restcontainer en/of een GFT-container (of een compostvat) te leveren.