Proefproject minirotonde Mottedries-Hallebaan-Vijverstraat

Lokaal bestuur Haaltert ontving al meerdere meldingen van inwoners en dorpsraad Heldergem in verband met het kruispunt Hallebaan, Mottedries en Vijverstraat. Het kruispunt wordt met hoge snelheid overgestoken en daarbij worden de wegmarkeringen genegeerd.

Proefproject

Deze situatie werd besproken op de adviesraad Verkeer van 10 november 2020. Daar werd voorgesteld om in een proefproject op dit kruispunt een minirotonde, met bijhorende verkeersborden en wegmarkeringen, te creëren om dit probleem aan te pakken.

Het proefproject start op vrijdag 23 april 2021 en de proefopstelling blijft 6 maanden staan. Er werd een tijdelijk verkeersreglement voor deze proefopstelling opgemaakt.

Opgelet: het proefproject start dus een week vroeger dan de datum die in het infoblad mei-juni gecommuniceerd werd. 

Veiligheid en verkeersleefbaarheid

We verwachten dat deze proefopstelling een gunstig effect zal hebben op de veiligheid en de verkeersleefbaarheid van de omgeving. Deze proefopstelling wordt permanent geëvalueerd en op het einde van de proefperiode volgt een definitieve evaluatie waarbij alle buurtbewoners, samen met de dorpsraad Heldergem, zullen betrokken worden.