Vacature Administratief medewerker Personeel & Secretariaat C1-C3

Wil je graag bij de overheid werken? Wil je deel uitmaken van een dynamisch lokaal bestuur? Waag dan nu de sprong! En stel je kandidaat voor de vacature administratief medewerker Personeel & Secretariaat C1-C3 op de dienst Personeel & Secretariaat van de cluster Beleids- en Organisatiebeheer. 
  • Een functie in contractueel verband.
  • Solliciteer ten laatste op 17 mei 2021.

Taakomschrijving

Je voert administratieve taken uit ter ondersteuning van de dienst Personeel & Secretariaat (briefwisseling, telefoon, kopiëren, klassement, agenda, opmaken en verzenden van verslagen, ondersteuning personeelsdossiers, ...). Je beheert mee het notuleringssysteem voor de zittingen van de bestuursorganen en maakt zelf ook dossiers aan voor die zittingen. Je ondersteunt en geeft uitwerking aan het personeelsbeleid (opmaak functiebeschrijvingen, organiseren van selecties, verwerken van personeelsdossiers, loonverwerking, …).

Daarnaast verleen je afdelingsgerichte ondersteuning aan je collega’s en de algemeen directeur. Tot slot help je de medewerkers van andere diensten, externen en burgers met hun vragen, zowel telefonisch als via mail.

Kandidaatstelling

Vereiste documenten

  • motivatiebrief
  • curriculum vitae
  • kopie van het vereiste diploma (hoger secundair onderwijs) of gelijkgesteld of studiebewijs en verklaring dat het diploma binnen een termijn van max. 4 maanden kan behaald worden
  • uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden)

Stel je kandidatuur door bovenstaande documenten te mailen naar personeel@haaltert.be .

Daarnaast kan je de gevraagde documenten ook aangetekend opsturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert of tegen ontvangstbewijs afgeven op de personeelsdienst (zelfde adres, 1ste verdieping).

Examens

Het schriftelijk examen zal plaatsvinden tussen 25 mei 2021 en 9 juni 2021. Het mondelinge examen zal doorgaan tussen 21 juni 2021 en 2 juli 2021