Aankoop 2 hectare grond voor bebossing

Op de gemeenteraad van 28 september 2020 werd goedkeuring gegeven voor de aankoop van 4 percelen grond om te bebossen. 

Bomen en bossen zijn meer dan ooit van groot belang. Toegang tot die bossen en natuur in de eigen buurt zijn belangrijk voor de levenskwaliteit van iedereen. We geven dan ook graag het goeie voorbeeld en plannen 1 hectare extra bos per jaar. 

De aangekochte 2 hectare bosgrond sluit aan bij het geboortebos in Hoom in Heldergem en zal gebruikt worden voor de verdere uitbreiding van dat geboortebos. 

In het geboortebos maken we bovendien gebruik van inheemse bomen en struiken, wat goed is voor de biodiversiteit.