Aanmelding basisscholen

Is jouw kind geboren in 2021 en gaat hij/zij voor het eerst naar school? Of is je kind al ingeschreven, maar kies je vanaf volgend schooljaar liever een andere school voor je kind? Dan moet je vanaf dit jaar je kind eerst aanmelden voor je het kan inschrijven.

Vanaf 28 februari 14 uur tot en met 21 maart 2023 middernacht kan je aanmelden. 

UPDATE: De aanmeldingsperiode van 2023 is afgelopen. Deze pagina zal geüpdatet worden wanneer er een volgende aanmeldingsperiode aankomt. 

Klik hier om aan te melden

Dat is het gevolg van een nieuwe Vlaamse wet. Want scholen die niet alle leerlingen die zich wilden inschrijven ook een plaatsje konden bieden, zijn volgens het nieuwe decreet verplicht om met een aanmeldingssysteem te werken.

Bij zo’n aanmeldingssysteem meld je je kind eerst aan. Vervolgens wordt er op basis van objectieve factoren een school toegewezen uit jouw voorkeurslijst. En pas dan kan je je kind inschrijven.

Ook in Haaltert zullen alle basisscholen vanaf schooljaar 2023-2024 met een digitaal aanmeldingssysteem moeten werken.

Dankzij het nieuw aanmeldingssysteem vermijden we “kampeerpartijen” voor de schoolpoort, en creëren we een objectieve manier van inschrijven waarbij uitsluiting of discriminatie geen kans krijgen.

Hoe dat concreet in zijn werk gaat, lees je hieronder.

Voor wie

1. kinderen geboren in 2021

Opgelet: ook kinderen geboren in november en december 2021 die pas effectief starten met school op 1 september 2024 (schooljaar 2024-2025) moeten zich aanmelden.

2. kinderen geboren vóór 2021 die nog niet naar school gaan

Gaat je kind om één of anderen reden nog niet naar school, maar vanaf schooljaar 2023-2024 wel? Ook dan moet je je kind aanmelden.

3. kinderen die van basisschool willen veranderen

Gaat je kind al naar school, maar wil je vanaf 1 september 2023 liever kiezen voor een andere basisschool? Ook dan moet je je kind eerst aanmelden.

Kinderen die al naar de gewenste school gaan, hoef je dus niet opnieuw aan te melden.

Van aanmelden tot inschrijven in 4 stappen

stap 1. kies een school

Leer onze scholen kennen.

Hier vind je een overzicht van de scholen

Maak een voorkeurslijst met minstens 1 en maximum 3 scholen.

Als er voldoende vrije plaatsen zijn, krijg je je eerste voorkeur. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan worden er enkele vooraf bepaalde factoren in rekening genomen.

stap 2. meld je kind aan

De aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2023-2024 gaat van start op dinsdag 28 februari 2023 om 14 uur en loopt tot en met dinsdag 21 maart 2023 middernacht.

Haasten is niet nodig! Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zolang je maar binnen deze periode aanmeldt. Na 21 maart 2023 kan je niet meer aanmelden.

Klik hier om naar het aanmeldplatform te gaan 

stap 3. ontvang je “inschrijvingsticket”

Ten laatste op 21 april 2023 krijg je een e-mail met het bericht in welke school je je kind kan inschrijven. Dit is jouw “inschrijvingsticket”.

Je zal nooit een ticket krijgen voor een school die je niet zelf gekozen hebt.

stap 4. schrijf je kind in

Nu je je “inschrijvingsticket” ontvangen hebt, kan je je kind inschrijven. Dat kan tussen 24 april en 15 mei 2023. Maak hiervoor een afspraak bij de school op je inschrijvingsticket.

Schrijf je je kind niet in voor 15 mei, dan is je “inschrijvingsticket” niet meer geldig. Je kan dan pas vanaf 23 mei inschrijven in een school met vrije plaatsen.  

Hoe wordt je kind aan een school toegewezen

Kinderen waarvan broer of zus ook al op de gewenste school zit of waarvan één van de ouders werkt op de school, hebben wettelijk voorrang. 
Zij worden na het aanmelden als eerste gerangschikt bij het verdelen van de beschikbare plaatsen. Broers en zussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader en moeder hebben, ook al wonen zij niet op hetzelfde adres.

1. aangemelde kinderen worden eerst geordend op basis van de eerste schoolkeuze

Zijn er voldoende plaatsen op school? Dan hebben alle kinderen een plaats. Zijn er meer aangemelde kinderen dan plaatsen, dan gaan we over naar de volgende stap.

2. als tweede criterium nemen we de wandelafstand tussen het domicilieadres van het kind en de gekozen scholen

Kinderen worden toegewezen aan de school die het dichtst bij hun woonplaats ligt. Zijn er dan nog onvoldoende plaatsen? Dan gaat het systeem over naar criterium 3 hieronder. 

Wat doe ik als ik (bijna) ga verhuizen?
De ombudsdienst inschrijvingen staat een afwijking op het gebruik van het huidige domicilieadres toe wanneer je kan aantonen met (een scan of kopie van) een officieel bewijsstuk (vb. huurovereenkomst, bouwvergunning, uittreksel uit de aankoopakte,…) dat je in de nabije toekomst op een ander adres gaat wonen. Deze documenten kunnen bij het aanmelden opgeladen worden. 

3. als laatste criterium wordt voor “toeval” gekozen

In geval van een ex aequo (gelijke wandelafstand en zelfde schoolkeuze) zal de software van het aanmeldingssysteem willekeurig kiezen.

Hulp nodig bij het aanmelden?

  • Ook de verschillende basisscholen kunnen je verder helpen. Je vindt hun contactgegevens op de volgende pagina.
  • Heb je nood aan een computer met internet? In de bibliotheken van Haaltert en Denderhoutem kan je gratis gebruikmaken van een computer en het internet.
  • Weet je niet helemaal hoe je zo’n online aanmelding invult? De vrijwilligers van ons Digipunt in de hoofdbibliotheek (Achterstraat 2 Haaltert) helpen je graag bij het digitaal aanmelden.
  • De medewerkers van het Sociaal Huis staan klaar voor al je vragen. Heb je hulp nodig bij het invullen van je aanmelding, dan maak je best een afspraak via onderwijs.digitaalaanmelden@haaltert.be.

FAQ

Moet ik mij haasten om aan te melden?

Neen. Bij aanmelden speelt het tijdstip geen rol, zolang het wel binnen de voorziene periode gebeurt. Daarna is aanmelden onmogelijk. De verdeling wordt pas bepaald na afloop van de aanmeldingsperiode.

Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook ingeschreven?

Neen. Na het aanmelden krijg je een “inschrijvingsticket”, ten laatste op 21 april 2023. Met dit ticket kan je je kind effectief inschrijven in de gekozen school. Maar gaf je bijvoorbeeld maar 1 schoolkeuze op en het lukt niet in deze school, dan moet je wachten tot de vrije inschrijvingsperiode – vanaf 23 mei 2023 – en kan je alleen inschrijven in een school waar er dan nog plek is.

Moet ik mijn kind bij meerdere scholen aanmelden?

Je mag je kind bij maximum 3 scholen aanmelden. Geef je maar 1 schoolkeuze op en het lukt niet in deze school, dan moet je wachten tot de vrije inschrijvingsperiode – vanaf 23 mei 2023 – en kan je alleen inschrijven in een school waar er dan nog plek is.

Ik heb mijn kind niet aangemeld of ik heb de aanmeldingsperiode gemist?

Als je je kind niet hebt aangemeld, moet je te wachten tot de vrije inschrijvingen van start gaan op dinsdag 23 mei 2023.

Als er dan nog vrije plaatsen zijn in je school van keuze, kan je je kind dan inschrijven. Deze plaatsen zullen natuurlijk wel beperkt zijn, aangezien de kinderen die wel werden aangemeld op dat moment al over de scholen verdeeld zijn.

Hoe kan ik zien in welke scholen er nog plaats is voor mijn kind?

Onderaan deze pagina vind je in pdf een overzicht van het aantal vrije plaatsen. Dit wordt op 2 momenten geüpdatet. Dit is een momentopname en verandert doorheen het jaar, maar tijdens de aanmeldingsperiode wijzigt dit overzicht niet. Als een bepaalde klas volzet is , staat er “0”. Dit betekent dat er geen vrije plaatsen zijn. Je maakt dan enkel nog kans op een plaats op de wachtlijst. Het aantal vrije plaatsen wordt op deze 2 momenten bekend gemaakt: voor de aanmeldingsperiode en bij de start van de vrije inschrijvingen.

Welke school zet ik op nummer 1?

Zet de school waar je je kind het liefst naartoe wil sturen op de eerste plaats. Ook als er daar op het ogenblik van het aanmelden weinig of geen vrije plaatsen zijn. Misschien krijgt je kind er toch een plaatsje. 

Wat als er voor mijn kind geen plaats is in de aangemelde school?

Als je een school toegewezen kreeg die niet op je nummer 1 stond, dan kan je 2 dingen doen: toch bij deze school inschrijven of het vrije inschrijvingsmoment afwachten.

Kreeg je geen enkele school uit je keuzelijst toegewezen, dan ontvang je een weigeringsdocument. Je kind komt dan op een wachtlijst.

De scholen zijn verplicht de rangorde op deze lijst te volgen. De school neemt contact met je op als er een vrije plaats zou zijn. Dan heb je wettelijk gezien 7 dagen om je kind in te schrijven.

Kan ik een school toegewezen krijgen die ik niet gekozen had?

Neen. Er wordt enkel een school toegewezen die je opgenomen had in je voorkeurslijst. Om te voorkomen dat je kind geen plaats heeft, geef je best 3 scholen op. Want hoe meer scholen je invult, hoe meer kans op een school.

Wat moet ik meenemen als ik naar school ga om mijn kind in te schrijven?

Je ontvangt een communicatie met je “inschrijvingsticket” daarin zal vermeld staan wat je allemaal moet meebrengen. De kids-ID, de ISI+ kaart of een ander officieel document van je kind zal je zeker nodig hebben.

Hoe verloopt de inschrijving?

De school controleert eerst de gegevens van je kind. Als de school vaststelt dat er bij de aanmelding bewust verkeerde informatie is gegeven, vervalt het recht op inschrijving in de school.

Je krijgt ook informatie over het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Om je kind in te schrijven moet je je hiermee akkoord verklaren door middel van je handtekening. Vraag eventueel een kopie van de ondertekende leerlingenfiche.

Kom ik in aanmerking voor een schooltoeslag?

Sinds het schooljaar 2019-2020 moet je dit niet meer aanvragen. De toekenning en de uitbetaling gebeuren automatisch.

Heb je een klacht?

Met klachten en vaststellingen over technische fouten en/of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzingen, en vragen over een erkenning van de uitzonderlijke situatie van een in te schrijven leerling kan je terecht bij de ombudsdienst. 

Ombudsdienst digitaal aanmelden onderwijs

Gerelateerde items