Aansluiten op de riolering

Op 29 maart 2021 keurde de gemeenteraad een nieuw retributiereglement goed voor de aansluiting op het openbaar rioleringsnet.

Eigenaars van gebouwen langs straten waar een riolering is aangelegd, kunnen bij het lokaal bestuur een aanvraag indienen om aan te sluiten op het openbaar rioleringsnet. Onderaan deze pagina kan je het volledige reglement bekijken. 

Klik hier om naar het aanvraagformulier aansluiting rioleringsnet te gaan

Kostprijs

De verbinding naar de openbare riolering voert lokaal bestuur Haaltert uit op kosten van de eigenaar (volgens retributiereglement) en dat vanaf de rooilijn tot in de openbare riolering op openbaar domein. Ligt de aansluiting al klaar (wachtaansluiting), dan is de eigenaar verplicht die te gebruiken en de verschuldigde retributie te betalen.

Het lokaal bestuur Haaltert bezorgt aan de aanvrager een raming met de geschatte kostprijs van de aansluiting. Deze raming vormt de basis voor de voorlopige retributie. De aanvrager bezorgt de raming, ondertekend voor akkoord, terug aan het lokaal bestuur Haaltert samen met het betalingsbewijs.

Na volledige uitvoering van de werken zal het lokaal bestuur Haaltert de definitieve retributie bepalen aan de hand de factuur van de aannemer. Die factuur sturen we ook mee als we de definitieve retributie sturen. De effectieve kostprijs van de aansluiting is dus tegelijk ook het bedrag van de definitieve retributie. 

De vergelijking tussen de definitieve retributie en de voorlopige retributie kan daardoor aanleiding geven tot ofwel een bijkomende retributie te betalen door de aanvrager ofwel tot een terugbetaling door het lokaal bestuur.

Reglementen en belastingen