Aansluiten op de riolering

Eigenaars van gebouwen langs straten waar een riolering is aangelegd, kunnen bij het lokaal bestuur een aanvraag indienen om aan te sluiten op het openbaar rioleringsnet. Onderaan deze pagina kan je het volledige reglement bekijken. En verwijzen we je door naar de informatie van Riopact, dat de aansluiting doet op het terrein. 

Procedure

  • Stap 1: Dien je aanvraagformulier in via je lokaal bestuur. 
  • Stap 2: Je ontvangt een voorstel van voorlopige retributie van het lokaal bestuur.
  • Stap 3: Je bevestigt het voorstel aan het lokaal bestuur, hierbij hoort ook de betaling van de voorlopige retributie.
  • Stap 4: Riopact voert aansluiting uit, in opdracht van lokaal bestuur.
  • Stap 5: Je sluit je private riolering aan op de op rioolaansluiting. Daarom is het ook belangrijk je aansluiting zo snel als mogelijk aan te vragen.
  • Stap 6: De keuring wordt uitgevoerd in jouw opdracht. Je regelt en bepaalt deze volledig zelf. Het lokaal bestuur is niet betrokken.
  • Stap 7: Je ontvangt de definitieve retributie.

De doorlooptijd tussen stap 1 en 4 bedraagt in regel een 10-tal weken. Het is belangrijk de aanvraag zo snel als mogelijk in te dienen na ontvangst van je omgevingsvergunning.

Vraag hier je aansluiting op de riolering aan bij lokaal bestuur Haaltert

Riopact voert de rioolaansluiting uit

De aanvraag doe je bij lokaal bestuur Haaltert, maar Riopact (De Watergroep) voert de aansluiting op het terrein uit in opdracht van lokaal bestuur Haaltert. Wat wil zeggen dat je ook hun regels moet volgen voor de voorbereiding van je aansluiting. Bv. op welke diepte de aansluitingen moeten worden voorzien. 

Klik hier voor informatie op de website van Riopact

Kostprijs

De verbinding naar de openbare riolering voert lokaal bestuur Haaltert uit op kosten van de eigenaar (volgens retributiereglement) en dat vanaf de rooilijn tot in de openbare riolering op openbaar domein. Ligt de aansluiting al klaar (wachtaansluiting), dan is de eigenaar verplicht die te gebruiken en de verschuldigde retributie te betalen.

Het lokaal bestuur Haaltert bezorgt aan de aanvrager een raming met de geschatte kostprijs van de aansluiting. Deze raming vormt de basis voor de voorlopige retributie. De aanvrager bezorgt de raming, ondertekend voor akkoord, terug aan het lokaal bestuur Haaltert samen met het betalingsbewijs.

Na volledige uitvoering van de werken zal het lokaal bestuur Haaltert de definitieve retributie bepalen aan de hand de factuur van de aannemer. Die factuur sturen we ook mee als we de definitieve retributie sturen. De effectieve kostprijs van de aansluiting is dus tegelijk ook het bedrag van de definitieve retributie. 

De vergelijking tussen de definitieve retributie en de voorlopige retributie kan daardoor aanleiding geven tot ofwel een bijkomende retributie te betalen door de aanvrager ofwel tot een terugbetaling door het lokaal bestuur.

Reglementen en belastingen