Aanvraag vrijstelling gemeentelijke leegstandsheffing