Aanvraagdossier basis- en werkingssubsidies voor erkende sportverenigingen

Op deze pagina vind je:

  • Het aanvraagdossier “basis- en werkingssubsidies”
  • Invuldocument voor bijlage 21: overzicht van de trainers
  • Het betreffende subsidiereglement
  • Assimilatietabel VTS: overzicht van heel wat binnenlandse en buitenlandse kwalificaties die binnen de Vlaamse Trainersschool aanleiding geven tot een assimilatie (= gellijkstelling) met één van de bestaande VTS-kwalificaties. De persoon die geassimileerd wordt, ontvangt hiervoor van de VTS een bewijs van zijn kwalificatie docht geen VTS-diploma
  • Referentietabel VTS: overzicht van LO-kwalificaties en sportkwalificaties van de Vlaamse Trainersschool in het kader van de subsidiereglementen van lokale en regionale besturen
  • Lijst met erkende Vlaamse sportfederaties 2023

Open het document hieronder. Vul het in. En bezorg het voor 15 januari 2024 via mail aan de Sportdienst. Door ons je aanvraag digitaal te bezorgen, kan de verwerking sneller en efficiënter verlopen.