Acties om wateroverlast te beperken

Na de wateroverlast van begin afgelopen zomer richtten we een werkgroep op om de mogelijkheden te bekijken om toekomstige wateroverlast te beperken.

Zo werden al verschillende beken geruimd en enkele afvoergoten geplaatst. Met het oog op specifieke maatregelen voor de getroffen gebieden, hebben we ook 2 subsidieaanvragen ingediend. Inwoners die destijds een melding over wateroverlast instuurden, zijn ondertussen door het lokaal bestuur gecontacteerd voor een stand van zaken.

Na de wateroverlast van afgelopen zomer hebben we een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft na een analyse van de situatie gekozen voor onderstaande oplossingen. Het rampenfonds heeft ondertussen ook laten weten dat er begin 2022 geweten zal zijn of de wateroverlast in Haaltert erkend wordt als ramp.

Beken ruimen

In elke deelgemeente werden beken geruimd door de dienst Ontwikkeling Openbare Ruimte of externe partners:

Geruimde beken in Heldergem

 • Beek van Berenhoek naar Hoomweg naar Geboortebos
 • Beek Hoomweg naar Geboortebos
 • Kambaan
 • Gracht beneden Berenhoek 

Geruimde beken in Haaltert

 • Beek van de Hoefstraat naar Den Dotter
 • Beek Brantegem naast nummer 5
 • Beek van De Krekeldries naar Den Dotter
 • Holbeek (uitgevoerd door Provincie Oost-Vlaanderen)
 • Klokputbeek (uitgevoerd door Provincie Oost-Vlaanderen)

Deze beken staan nog op de planning in Haaltert: Station Ede, zijstraat Pennestraat, gracht aan de vijver tussen Mottedries (t.h.v. 't Koffieboontje) en Den Dotter, grachten Mussenzele

Geruimde beken in Kerksken

 • Beekstraat 
 • Beek plaatstraat tot Beernaerdtstraat
 • Beek Rijstraat
 • Beek achter voetbalplein Kerksken

Deze beken staan nog op de planning in Kerksken: beek van Beernaerdt naar Brantegem, beek Kerkweg-Beekstraat

Geruimde beken in Denderhoutem

 • Stichelen-Zonnestraat (gedeeltelijk)
 • Oude Lebeke baangracht
 • Beek tussen oude Lebeke en Ankerstraat
 • Beek in de Oliemeersen (gedeeltelijk)
 • Stichelen vanaf de gasleiding richting Zonnestraat
 • Terwaerentstraat
 • Voetbalplein tot bibliotheek
 • Beek van Knipperhoek naar Lebeke
 • Beek van beneden de Bareelstraat 6 naar Ninoofsesteenweg

Deze beek staat op de planning in Denderhoutem: beek achter de Dwarsstraat.

Afvoergoten plaatsen

Door ACO Drain afvoergoten te plaatsen over de volledige breedte van de straten, zal het teveel aan water bij wateroverlast beter worden opgevangen waardoor het water sneller weg kan lopen.

Er worden op 4 plaatsen afvoergoten voorzien:

 • Stichelen
 • Bosstraat (Hier wordt de bestaande afvoergoot vervangen door een grotere.)
 • Knipperhoek 7
 • Knipperhoek 14

 De werken ter hoogte van de Knipperhoek zijn ondertussen gestart. De andere volgen daarna.

Subsidieaanvragen bij Water-Land-Schap 2.0

Het lokaal bestuur heeft 2 subsidieaanvragen ingediend bij Water-Land-Schap 2.0 met het oog op specifieke maatregelen die betrekking hebben op de getroffen gebieden.

De ene aanvraag heeft betrekking op een projectgebied begrensd door Bosstraat, Edestraat, Groebbebaan, Wijpenstalstraat en Hoogkouterbaan te Haaltert. De andere gaat over een projectgebied op de grens van Haaltert en Ninove: langs Molenbeek-Vogelenzangbeek en de zijloop van de Dommelsbeek, dorpsplein Lebeke, Herlinckhove, en Knipperhoek.

Begin december verwacht het lokaal bestuur meer info over het al dan niet toekennen van de subsidie. Op dat moment kan het lokaal bestuur ook uitgebreider communiceren over de maatregelen.

Erosiegevoelige gebieden

Op de MELK-raad van woensdag 13/10/2021 heeft de Erosiecoördinator uitleg gegeven over mogelijke maatregelen voor 3 erosiegevoelige gebieden: Herlinckhove, Knipperhoek en de Bosstraat.

In Herlinckhove gaat het om een probleem met de waterloop. Na het aanvragen van de nodige vergunningen kan het probleem aangepakt worden door de diameter van de buis te vergroten en een gedeelte van de overkapte beek opnieuw open te leggen.  Dankzij deze ingreep zal er meer water kunnen doorstromen. Dit water zal met de nodige technieken stroomafwaarts  opgehouden worden in het bos, zodat de Ankerstraat ook behoed blijft van wateroverlast.

Voor de maatregelen in de Bosstraat en de Knipperhoek is het lokaal bestuur momenteel nog in gesprek met verschillende partners over mogelijke oplossingen.