Adviesraad Cultuur

We zoeken een nieuw bestuurslid!
30 augustus 2023

Geïnteresseerde inwoners en afgevaardigden van erkende cultuurverenigingen kunnen zich kandidaat stellen om lid te worden van de adviesraad Cultuur. Ben jij gebeten door de cultuurmicrobe en heb je interesse om mee te werken aan cultuur in Haaltert, in de ruime betekenis van het woord? Stel je dan vóór 18 september kandidaat!

Je kan je kandidaat stellen als je voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • Je woont in Haaltert
 • Je bent minimum 18 jaar oud
 • Je bekleedt geen politiek mandaat als raadslid van gemeente/OCMW
 • Je hebt een specifieke motivatie voor de kandidaatstelling
 • Je wilt je engageren voor de werking van de adviesraad Cultuur

Meer informatie en voorwaarden vind je in het Huishoudelijk Reglement Adviesraden.

Ben jij geïnteresseerd om lid te worden van onze adviesraad? Stuur dan voor 18 september 2023, je kandidatuur en motivatie door naar cultuur@haaltert.be. 

Wat doet de adviesraad Cultuur? 

De adviesraad Cultuur is erkend door de gemeenteraad.

De adviesraad Cultuur heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de verenigingen, instellingen en diensten voor sociaal-cultureel werk en culturele vrijetijdsbesteding. 

De raad adviseert het gemeentebestuur voor culturele aangelegenheden. 

De adviesraad cultuur is in de eerste plaats een denktank, ook al kan de dienst Cultuur af en toe een helpende hand gebruiken voor de organisatie van evenementen.

Aansluiten bij de adviesraad Cultuur

Om lid te worden van de Adviesraad Cultuur moeten de verenigingen een aanvraag tot aansluiting indienen bij de adviesraad Cultuur, via de Cultuurdienst. Het verzoek zal binnen het dagelijks bestuur worden besproken en aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

Niet alleen verenigingen en professionele organisaties zijn toegelaten, maar ook mensen die met veel enthousiasme en bezieling bezig zijn met cultuur in de ruimste betekenis van het woord (in het decreet worden deze personen 'deskundigen' genoemd) zoals bv. kunstenaars, erfgoedspecialisten,.... Het hoeven niet alleen terreindeskundigen te zijn, ook mensen die een frisse en nieuwe kijk op cultuur kunnen bieden, zijn van harte welkom.

Leden dagelijks bestuur

 • Peter Leys (voorzitter)
 • Cathy Vijverman (ondervoorzitter)
 • Hubert Verheijen
 • Wim Muylaert
 • Ria Goessens
 • Raf Hendrickx
 • Geert De Dobbeleer
 • Tony De Ryck
 • Gaston Yserbijt
 • Hugo De Pril
 • Denise Van Poel
 • Omer Van Cromphaut (werkgroep 11 juli)
 • Rik De Schepper (werkgroep erfgoed)