Adviesraad Cultuur

De adviesraad Cultuur heeft tot doel overleg en samenwerking tot stand te brengen onder de verenigingen, instellingen en diensten voor sociaal-cultureel werk en culturele vrijetijdsbesteding. De adviesraad Cultuur is erkend door de gemeenteraad.

De raad adviseert het gemeentebestuur voor culturele aangelegenheden. 

De adviesraad cultuur is in de eerste plaats een denktank, ook al kan de Cultuurdienst af en toe een helpende hand gebruiken voor de organisatie van evenementen.

Om lid te worden van de Adviesraad Cultuur moeten de verenigingen een aanvraag tot aansluiting indienen bij de adviesraad Cultuur, via de Cultuurdienst. Het verzoek zal binnen het dagelijks bestuur worden besproken en aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

Niet alleen voor verenigingen, maar ook voor enthousiastelingen.

Niet alleen verenigingen en professionele organisaties zijn toegelaten, maar ook mensen die met veel enthousiasme en bezieling bezig zijn met cultuur in de ruimste betekenis van het woord (in het decreet worden deze personen 'deskundigen' genoemd) zoals bv. kunstenaars, erfgoedspecialisten,.... Het hoeven niet alleen terreindeskundigen te zijn, ook mensen die een frisse en nieuwe kijk op cultuur kunnen bieden, zijn van harte welkom.

Leden dagelijks bestuur

 • Peter Leys (voorzitter)
 • Cathy Vijverman (ondervoorzitter)
 • Hubert Verheijen
 • Roos De Schutter
 • Wim Muylaert
 • Ria Goessens
 • Joris De Kegel (werkgroep erfgoed) 
 • Raf Hendrickx
 • Geert De Dobbeleer
 • Omer Van Cromphaut (werkgroep 11 juli)
 • Tony De Ryck
 • Gaston Yserbijt
 • Hugo De Pril
 • Denise Van Poel