Adviesraad Feesten en Evenementen

Voorstelling

De adviesraad Feesten en Evenementen is een adviserend orgaan, dat zich tot doel stelt het gemeentebestuur bij te staan in zijn beleid inzake feestelijkheden. De adviesraad Feesten en evenementen is erkend door de gemeenteraad.
 
De voornaamste taak van deze adviesraad is advies verstrekken over feestelijkheden in onze gemeente. Dit kan gaan over de aankoop materiaal, de ondersteuning naar verenigingen toe, ...
 
De adviesraad is in de eerste plaats een denktank, ook al kan de Cultuurdienst af en toe een helpende hand gebruiken voor de organisatie van evenementen.

Elk feest-/organisatiecomité dat lid wil worden van de adviesraad Feesten en Evenementen Haaltert dient een verzoek tot aansluiting in bij het dagelijks bestuur van de adviesraad Feesten en Evenementen, via de dienst Cultuur. Het verzoek zal binnen het dagelijks bestuur worden besproken en aan het college van burgemeester en schepenen voorgelegd.

Niet alleen voor verenigingen, maar ook voor enthousiastelingen.

Niet alleen verenigingen en professionele organisaties zijn toegelaten, maar ook mensen die met veel enthousiasme en bezieling bezig zijn met feestelijkheden in de ruimste betekenis van het woord (in het decreet worden deze personen 'deskundigen' genoemd). Het hoeven niet alleen terreindeskundigen te zijn, ook mensen die een frisse en nieuwe kijk kunnen bieden, zijn van harte welkom.

Leden

  • Voorzitter: Tom Verleysen 

  • Ondervoorzitter: Anja Sonck 

  • Secretaris: Katrien Kiekens 

  • Penningmeester: Bart Van Impe  

  • Leden: Geert Temmerman, Gino De Vos, Yorick Schandevijl, Christophe Fermon, Eddy De Schrijver, Anja Sonck