Adviesraad Jeugd

Doelstellingen

De gemeentelijke Adviesraad jeugd heeft als doelstellingen:
  1. op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief adviezen uit te brengen over alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente,
  2. initiatieven te nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd te bevorderen,
  3. bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen alsook inspraak stimuleren.

     

Leden

Samenstelling volgt.