Adviesraad Markten

Voorstelling

De Adviesraad Markten waakt over de stipte toepassing van het marktreglement en bespreekt alle voorstellen in verband met de organisatie van de markten.

Leden

  • Jean-Paul De Backer (voorzitter)
  • Cliff Paerewijck (ondervoorzitter)
  • Roger Beerens
  • Philippe Verstraeten
  • Anja Smet
  • Vincent Van Impe