Adviesraad Senioren

Voorstelling

Dit is een adviserend orgaan dat:
 • alle kwesties op lokaal vlak behandelt die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de derde leeftijd aanbelangen,
 • bevoegd is om op eigen initiatief, voorstellen te doen inzake bejaardenbeleid,
 • bevoegd is om op verzoek van de gemeenteraad, het schepencollege of het OCMW advies te verstrekken inzake het bejaardenbeleid,
 • de samenwerking bevordert tussen alle organisaties die zich bezighouden met de problemen van de Derde Leeftijd en de bejaardenzorg.

   

Leden

 • Frans Buyl (voorzitter)
 • Jeannine Schotte (ondervoorzitter)
 • Rik De Bodt
 • Denise Van Poel
 • Willy Van Nuffel
 • Annie D'hoker
 • Dirk Van Havermaet
 • Gaby Cooreman
 • Anita Raes
 • Theo Stevens
 • Irena De Winter