Adviesraad Senioren

Voorstelling

Dit is een adviserend orgaan dat:
  • alle kwesties op lokaal vlak behandelt die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de senioren aanbelangen,
  • bevoegd is om op eigen initiatief, voorstellen te doen inzake seniorenbeleid,
  • bevoegd is om op verzoek van de gemeenteraad, het schepencollege of het OCMW advies te verstrekken inzake het seniorenbeleid,
  • de samenwerking bevordert tussen alle organisaties die zich bezighouden met de problemen van de senioren en de zorg. 

Leden

Op dit moment wordt de adviesraad Senioren opnieuw samengesteld. We publiceren de nieuwe leden zo snel mogelijk.