Adviesraad Senioren

Voorstelling

Dit is een adviserend orgaan dat:

 • alle kwesties op lokaal vlak behandelt die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de senioren aanbelangen,
 • bevoegd is om op eigen initiatief, voorstellen te doen inzake seniorenbeleid,
 • bevoegd is om op verzoek van de gemeenteraad, het schepencollege of het OCMW advies te verstrekken inzake het seniorenbeleid,
 • de samenwerking bevordert tussen alle organisaties die zich bezighouden met de problemen van de senioren en de zorg. 

Leden

 • Anita Raes
 • Jeannine Ameys
 • Willy Van Nuffel
 • Jeannine Schotte
 • Fran├žoise Molderez
 • Denise Van Poel
 • Elise Mertens
 • Annie d'Hoker
 • Irena De Winter
 • Karine Van Impe
 • Lut Belovay