Adviesraad Verkeer

De adviesraad Verkeer is een door het lokaal bestuur erkende adviesraad die advies uitbrengt over aangelegenheden zoals bepaald in haar doelstellingen.

De adviesraad Verkeer adviseert alle aanvragen met betrekking op mobiliteit, verkeersveiligheid en wijzigingen aan het aanvullende verkeersreglement. Ze beoogt het behoud, het herstel en/of de verbetering van de verkeersveiligheid en de -leefbaarheid.

De adviesraad Verkeer wordt om advies gevraagd over:

  • de beleidskeuzen inzake verkeersveiligheid en -leefbaarheid,
  • mobiliteit in het algemeen,
  • de bepaling van de wegbekleding en -inrichting bij belangrijke wegverbeteringen alsmede bij de aanleg van nieuwe wegen en/of aanhorigheden (voetpaden, fietspaden e.d.),
  • de bepaling van de uitwerking van de proefopstellingen in het kader van de verbetering van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid,
  • het openbaar vervoer voor zover de gemeente bevoegd is.