Verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval- of regenwater

Afkoppelingsreglement

Aansluiting van afvalwater op de riolering is wettelijk verplicht.
Ze dient aangevraagd te worden op de dienst openbare werken.
Ze wordt uitgevoerd door de gemeente (enkel op openbaar domein).