Afstempelen formulieren werkloosheid en deeltijdse tewerkstelling

Je kan je inschrijven als werkzoekende bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Hopmarkt 11 in Aalst, telefoonnummer 053 76 71 71.

Op 15 december 2005 werd de gemeentelijke stempelcontrole volledig afgeschaft. Er werd een nieuwe procedure ingevoerd om steekproefsgewijs te controleren of werklozen nog in België verblijven. Het betreft een verblijfsbewijs en is een verplichte aanmelding bij het gemeentebestuur (sociaal huis - dienst sociale zaken) of bij het werkloosheidsbureau van de RVA.

Deeltijdse werklozen bieden zich om de 3 maand aan in het Sociaal Huis, op de dienst Sociale Zaken, voor het valideren van de formulieren C3-deeltijds en dit tijdens de openingsuren.

Werknemers die behoren tot het Paritair comité van de brandstoffenhandel in Oost-Vlaanderen kunnen hun papieren of boekje laten afstempelen in het sociaal huis.