Asbest: soorten en verwijderen

Wat is asbest? 

Asbest is een natuurlijk mineraal met hittebestendige en verstevigende eigenschappen. Het bestaat uit kleine vezels die niet voor het blote oog zichtbaar zijn. Inademen van asbestvezels kan op lange termijn schadelijk zijn voor je gezondheid. 

Soorten materialen met asbest 

Vaste of hechtgebonden materialen met asbest bevatten asbestvezels die gebonden zijn met een bindmiddel, zoals cement, bitumen, kunststof of lijm. Het bekendste voorbeeld zijn golfplaten met asbest. Je mag materialen met asbest niet breken, schuren, slijpen of erin boren. 

Semi-hechtgebonden materialen met asbest waren oorspronkelijk hechtgebonden maar door verouderen, verweren of beschadigen is het bindmiddel in slechte toestand geraakt. Een typisch voorbeeld zijn daken met asbestcementen leien in slechte toestand. 

Los-of zwakgebonden materialen met asbest zijn 'niet-hechtgevonden' asbesthoudende materialen die weinig bindmiddel bevatten. Het verwijderen ervan brengt echter wel risico's met zich mee, daarom kan je deze materialen best enkel door een erkend asbestverwijderaar laten verwijderen. 

Hoe asbest herkennen?

Wie mag wat verwijderen?

Asbest zelf verwijderen

Sommige asbesttoepassingen mag je als particulier of zelfstandige zelf verwijderen. Welke toepassingen je mag wegnemen, hangt af van de plaats waar het asbest zich bevindt.

Asbest binnen in een gebouw

In binnenruimtes mag je alleen hechtgebonden asbest verwijderen dat niet beschadigd is. Dat betekent dat het materiaal volledig intact is en er geen vrije asbestvezels zichtbaar zijn.

Asbest buiten een gebouw

Bevindt het asbest zich buiten je woning of gebouw? Dan mag je de volgende toepassingen zelf wegnemen:

  • hechtgebonden asbest dat niet beschadigd is;
  • hechtgebonden asbest dat wel beschadigd is en waarbij er vrije asbestvezels zichtbaar zijn.

Een beschadigde asbesttoepassing of asbest in slechte staat kan makkelijk verder breken of vergruizen. Er komen dan schadelijke asbestvezels vrij die ingeademd kunnen worden.

Je mag enkel beschadigd of verweerd asbest verwijderen indien:

  • er niemand anders in de buurt is;
  • de asbesttoepassing niet verder beschadigd raakt of vergruist.

Asbest binnen of buiten een gebouw

De volgende asbesthoudende materialen mag je als particulier of zelfstandige zelf verwijderen, ongeacht of ze zich binnen of buiten bevinden:

  • dichtingen of pakkingen;
  • koorden en andere geweven materialen;
  • remvoeringen of gelijkaardige toepassingen.

Een aannemer inschakelen

Laat je het asbest liever wegnemen door een aannemer? Aannemers mogen via “eenvoudige handelingen” naast bovenvermelde asbesttoepassingen ook volgende asbesttoepassingen verwijderen: 

  • losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor zover het asbest gefixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen;
  • asbestcontaminatie van een lokaal, ruimte, gebouw of technische installatie waarbij er geen zichtbare asbestresten aanwezig zijn, voor zover het lokaal, de ruimte, het gebouw of de technische installatie gereinigd wordt met stofzuigers met een absoluutfilter en door middel van vochtige doeken.

Voor de aannemer het asbest begint te verwijderen, is hij bovendien wettelijk verplicht om een asbestinventaris op te (laten) maken van de werkzone. Zo voorkomt hij dat er tijdens de werken ingesloten asbest beschadigd raakt en er asbestvezels vrijkomen. Hij is ook verplicht vooraf een melding van de verwijdering te doen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO).