Asbestattest

Vanaf 23 november 2022 is een asbestinventarisattest, kortweg asbestattest, verplicht bij de verkoop van gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Vanaf juni zal het al mogelijk zijn om de eerste asbestattesten te bekomen.

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken.

Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Wat is het asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. 

De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief'. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden. 

Asbest inventariseren

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige ‘inventarisatie’ zal een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest kunnen uitvoeren. Asbest zit in heel veel materialen. De gecertificeerde asbestdeskundigen hebben daarvoor een opleiding gevolgd om die te herkennen en correct te identificeren, ze hebben een examen afgelegd en een certificaat verkregen van een certificatie-instelling. De erkende certificatie-instellingen kijken met controles en audits na of de inventarisaties correct uitgevoerd worden. Op die manier zorgen we ervoor dat de kwaliteit van hun werk optimaal is.

Een inventarisatie gebeurt via een gebouwinspectie ter plaatse. De deskundige volgt hierbij de regels van het inspectieprotocol van de OVAM. Het inspectieprotocol asbestinventarisatie beschrijft de standaardprocedure hoe een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd voor het bekomen van een geldig asbestinventarisattest. De asbestdeskundige rapporteert de inspectiegegevens via een webtoepassing van de OVAM. Op basis hiervan levert de OVAM een asbestattest af.