Naar inhoud

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

BCSD groepsfoto (grote weergave)

Elk Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is verplicht om een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) op te richten. Dit Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit een voorzitter en 8 leden

Klik hier voor de samenstelling van het BCSD

Het huishoudelijk reglement voor het bijzonder comité voor de sociale dienst kan je hier terugvinden.

Samenstelling