Naar inhoud

Beheersorgaan van de bibliotheek

Het gemeentebestuur van Haaltert heeft bij de oprichting van de gemeentelijke openbare bibliotheek gekozen voor een beheersorgaan dat voor de ene helft bestaat uit vertegenwoordigers van de politieke fracties en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van de gebruikers en van de strekkingen.
Het beheersorgaan dient vernieuwd na de installatie van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft in de zitting van 25 maart 2013 de leden van het beheersorgaan aangesteld.

Het beheersorgaan helpt het college bij het beheer van de openbare bibliotheek.

Samenstelling beheersorgaan:

Voorzitter: Anne-Mie De Bleser

Ondervoorzitter: Roos De Schutter

Secretaris: Hilde Raes, bibliothecaris

Leden: Beerens Pieter, Buekens Peter, Buysse Jan, Coppens Sofie, De Court Koen, De Duffeleer Vicky, De Troyer Caroline, De Wit Maurice, Everaert Karina, Fermon Christophe, Loy Walter, Matthys Thalia, Michiels Gina, Roelandt Dirk, Steppe Jozef, Van Acoleyen Elly, Veldeman Bert en Verstraeten Philip

Niet-stemgerechtigd lid: Volckaert Laurent, schepen