Naar inhoud

Bekendmakingen

Decreet Lokaal Bestuur 

Op 1 januari 2019 wordt het 'Gemeentedecreet' vervangen door het 'Decreet Lokaal Bestuur'. 

Volgens artikel 285-286-287 van het Decreet Lokaal Bestuur zijn we verplicht onderstaande zaken op de website te plaatsen.

Inzage in de besluiten van de bestuursorganen is mogelijk in het gemeentehuis, dienst Secretariaat, Hoogstraat 41, 9450 Haaltert tijdens de openingsuren.


Bekendmakingen i.v.m. de coronamaatregelen vanaf maart 2020 vind je op deze pagina: www.haaltert.be/corona 


College van burgemeester en schepenen

Huishoudelijk reglement (in de loop van het voorjaar 2019 online)

Klik hier om de zittingsverslagen van het college te bekijken.

Vast bureau OCMW

Huishoudelijk reglement (in de loop van het voorjaar 2019 online)

Klik hier om de zittingsverslagen van het vast bureau van het OCMW te bekijken.

Gemeenteraad

Huishoudelijk reglement

Klik hier om de agenda en de zittingsverslagen van de gemeenteraad te bekijken.

OCMW-raad

Huishoudelijk reglement

Klik hier om de agenda en de zittingsverslagen van de OCMW-raad te bekijken.

De zittingsverslagen van vóór 2019, vind je op deze pagina

Reglementen en verordeningen 

Reglementen OCMW-raad

Klik hier om de bekendmakingen van het OCMW te bekijken.

Lijst intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Klik hier om de lijst te bekijken van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen, gemeentelijke vzw’s, … waar Haaltert bij aangesloten is.

Rechtspositieregeling en deontologische codes

Klik hier om de rechtspositieregelingen van gemeente- en OCMW-personeel en de deontologische codes voor personeel en mandatarissen te bekijken

De beleidsrapporten

De beleidsdocumenten vind je in het linkermenu onder ‘bestuur’, daarna onder ‘beleidsdocumenten’.

Gerelateerde thema's