Bekendmakingen

Hier vind je een overzicht van de bekendmakingen.
 • Documenten bestuursorganen

  Je kan de agenda, besluitenlijsten en notulen lezen op de raadpleegomgeving. In de kalender van de raadpleegomgeving selecteer je de datum.

  De audio-opnames van de raden vind je hieronder op deze pagina.

 • Wegenregister

  Op 1 september 2019 is het gemeentewegendecreet (Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen) in werking getreden. Met dit decreet is er nieuwe regelgeving om: gemeentewegen aan te leggen, te verplaatsen, te wijzigen of op te heffen.

  Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving vereenvoudigt. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en buurtwegen verdwijnt. Door het nieuwe decreet is de wet van 10 april 1841 betreffende de buurtwegen opgeheven en is het Rooilijnendecreet van 2009 niet langer van toepassing op gemeentewegen.

  Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Het register omvat alle administratieve en gerechtelijke beslissingen over gemeentewegen en hun rooilijnen.

  Hieronder kan je alle beslissingen raadplegen die genomen werden vanaf 1 september 2019, de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden voorlopig niet opgenomen in het register, behalve in het kader van projecten.