Naar inhoud

Bekendmakingen OCMW

Gemeenschappelijk meerjarenplan als lokaal bestuur

Gemeente en OCMW stellen voortaan een gezamenlijk meerjarenplan op. Zo kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente worden verweven met elkaar.

Klik hier om het meerjarenplan van lokaal bestuur Haaltert voor 2020-2025 te raadplegenOvereenkomstig artikel 187 van het OCMW-decreet dienen de reglementen van de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau en de bijzondere comités door de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn bekendgemaakt te worden op de website van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met vermelding van zowel de datum waarop ze zijn aangenomen als de datum waarop ze op de website zijn gepubliceerd.

In elk document staan dus bovenaan deze twee data vermeld (de datum van goedkeuring en de datum van bekendmaking).

De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

De voorzitter van het OCMW brengt volgende reglementen en verordeningen ter kennis aan de bevolking:

Praktisch

Sociaal huis

O.C.M.W.

Donkerstraat 30
9450 Haaltert


053 85 86 40
fax 053 85 86 45

OPENINGSUREN

maandag

9 - 12 uur

dinsdag

9 - 12 uur
woensdag

9 - 12 uur

13.30 - 16 uur*

donderdag

9 - 12 uur

13.30 - 16 uur*

18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*behalve Sociale Dienst OCMW)