Retributie op langdurig parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld met de openbare weg

Datum besluit donderdag 19 december 2019
Datum zitting donderdag 19 december 2019