Bermen maaien

Haaltert is rijk aan grasbermen en graskanten. Het bermbesluit bepaalt wanneer bermen mogen gemaaid worden.

De maaidata van het bermbesluit zijn gekozen in functie van de bloei. Na 15 juni is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij en hebben soorten de kans gehad zaad te zetten, wanneer ze worden afgemaaid vallen de zaden op de grond, waar ze volgend jaar kunnen kiemen. Hetzelfde geldt voor de zomerbloeiers, daarom mag de tweede maaibeurt pas na 15 september plaatsvinden. Het bermdecreet verplicht om het maaisel binnen een periode van 10 dagen op te halen en te verwijderen.

Lokaal maaien om bijvoorbeeld verkeers- en signalisatieborden vrij te stellen is ook buiten die vastgestelde data toegestaan.

In de lente en in de zomer kan het gras van de bermen dus wel lang worden. Weet dan dat we rekening houden met het bermbesluit en denk ook aan de insecten die genieten van de lange grassen en bloeiende planten in de bermen.