Hoe zie jij de buitenschoolse opvang en activiteiten in Haaltert?

De Vlaamse overheid wil een vrijetijdsaanbod voor álle kinderen en gezinnen. Daarom keurde het Vlaams Parlement midden 2019 een decreet goed rond ‘Buitenschoolse opvang en activiteiten’ of kortweg het BOA-decreet.

Dit decreet geeft lokaal bestuur Haaltert de regierol om een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten te ontwikkelen. Concreet betekent dit dat Haaltert een lokaal beleid uitwerkt en samenwerkt met verschillende lokale partners zoals sportverenigingen, scholen, gemeentelijke diensten, ... Zo ontstaat er een duurzaam samenwerkingsverband met verschillende relevante partners.

Klik hieronder 👇 op één van de knoppen om meer te weten te komen over BOA in Haaltert.

Heb je vragen in verband met BOA in Haaltert? Mail dan naar huisvanhetkind@haaltert.be of bel naar 053 85 86 38.