Hoe zie jij de buitenschoolse opvang en activiteiten in de toekomst?

Wat als … de nieuwe Remco Evenepoel of Nina Derwael in Haaltert woont, maar ze hun talent niet kunnen ontdekken omdat ze na schooltijd in de opvang blijven? Of wat als de toekomstige Aaron Blommaert of Camille op hun kamer de pannen van het dak zingen, maar niet in de muziekles geraken…

Midden 2019 keurde het Vlaams parlement een decreet goed rond buitenschoolse opvang en -activiteiten (BOA). Het decreet heeft 3 doelstellingen:

  1. Speelmogelijkheden en ontplooiingskansen voor elk kind.
  2. Mogelijkheden voor ouders om werk, opleiding en gezin te combineren.
  3. Toegankelijk en betaalbaar aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten.

We willen in Haaltert, samen met jou, nadenken over hoe we die buitenschoolse opvang met een divers aanbod aan activiteiten kunnen organiseren. 

En nu is Haaltert aan zet!

Concreet betekent dit dat Haaltert een lokaal beleid uitwerkt en samenwerkt met verschillende lokale partners. Zo ontstaat er een lokaal samenwerkingsverband met sportverenigingen, scholen, gemeentelijke diensten, … Als regisseur stelt het lokaal bestuur zich neutraal op, met oog voor de belangen van iedereen. Dit beleid zal vanaf 2026 onderdeel zijn van het meerjarenplan van lokaal bestuur Haaltert.

Nood aan andere vormen van naschoolse opvang

Al lange tijd denkt de sector na over de vrijetijdsinvulling van kinderen, vooral na schooltijd. Er is enerzijds de druk op de buitenschoolse kinderopvang. Meer en meer ouders hebben voor en na schooltijd opvang nodig. Anderzijds is er de realiteit dat deze kinderen in de opvang zitten, maar misschien liever willen sporten, dansen of muziek leren. 

Waar heeft jouw gezin nood aan? 

We willen de noden van de gezinnen en het aanbod aan activiteiten op elkaar afstemmen. Maar wat is daarvoor nodig? Begeleiding van school naar de sporthal of komt de toneellerares naar de school? We hebben veel vragen voor kinderen, ouders, scholen en verenigingen. 

Daarom is een eerste belangrijke stap de bevraging van kinderen, ouders en scholen. Maar ook het aanbod is belangrijk: de mening van de
gemeentelijke diensten en onze verenigingen. Enkel zo kunnen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen.

Hoe pakken we het aan? 

1. We gaan van start met een infoavond

Op donderdag 18 januari om 19.30 uur in Centrum De Kouter, Middelkouter 10 organiseren we een infoavond. Dit mag je verwachten: 

  • Wij geven een korte infosessie over het nieuwe decreet en de uitrol in Haaltert.
  • Nadien zijn jullie aan zet als lokale partner of betrokken ouder! Vertel ons jouw droombeeld van de invulling van de buitenschoolse opvang. En denk daarna tijdens netwerktafels samen met andere Haaltenaren na over de toekomst. We zijn op zoek naar jouw noden, wat wij kunnen doen als lokaal bestuur,…

2. Bevraging verenigingen en scholen 

Start tweede helft januari en loopt tot eind februari 2024. 

We schrijven onze Haaltertse verenigingen rechtstreeks aan met de vraag om de online enquête in te vullen of op een andere manier te participeren. 

3. Bevraging kinderen via de scholen en BKO De Pagadder

Start tweede helft januari 2024.

4. Enquête naar de ouders 

Start in maart 2024.

We vragen ouders om onze online enquête in te vullen. We contacteren hen via de scholen, op gemeentelijke activiteiten en in onze gemeentelijke kanalen.