Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA)

Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een stedenbouwkundig plan voor een gemeente of een deel van een gemeente. Het verfijnt de bestemming van het gewestplan en geeft de bouwvoorschriften weer. In dit plan vindt je dus de gedetailleerde bouwmogelijkheden voor jouw perceel.

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's). Zowel gemeenten, provincies als het Vlaams Gewest kunnen RUP's opmaken. De bestaande BPA's blijven geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.

De geldende BPA's kan je inkijken bij team Omgeving in het gemeentehuis of hieronder digitaal inkijken. 

Haaltert heeft volgende goedgekeurde BPA's: