Naar inhoud

Buitenschoolse kinderopvang "De Pagadder"

kinderen spelen in De Pagadder (grote weergave) Praktische info

Ligging:

Het gebouw 'De Pagadder' bevindt zich op de gemeentelijke site van het Huis van het Kind, achter het gemeentehuis.
De ingang bevindt zich in Middelkouter 14 A.

Openingsuren:

We zijn open op schooldagen:

  

 Maandag  6.30 - 8.30 uur  15.30 - 18.30 uur
 Dinsdag  6.30 - 8.30 uur  15.30 - 18.30 uur
 Woensdag  6.30 - 8.30 uur  einde schooltijd - 18.30 uur
 Donderdag  6.30 - 8.30 uur  15.30 - 18.30 uur
 Vrijdag  6.30 - 8.30 uur  15.30 - 18.30 uur

         

En op vakantiedagen en snipperdagen: 6.30 – 18.30 uur

Werking:

Kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs worden hier opgevangen per leeftijdsgroep, in een huiselijke sfeer, met aangepast spelmateriaal en onder de leiding van een team van geschoolde begeleidsters.

Op schooldagen krijgt vooral het spontane spel de aandacht. Kinderen kiezen of ze zich uitleven in rustig spel, motorisch spel, enz.
Op woensdagnamiddag en tijdens de vakantiedagen krijgen de kinderen naast het vrije spel een gevarieerd en creatief spelaanbod.

Voor de opvang op woensdagnamiddag is er vanuit het initiatief voor buitenschoolse kinderopvang een ophaaldienst voorzien langs alle scholen binnen de gemeente.

Voor de vakantieopvang tijdens de korte schoolvakanties en de speciale 'kleuterwerking' tijdens de zomervakantie geldt een speciale regeling ( met inschrijving vooraf!)
U leest er hier alles over.

Bijdragen:

De bijdragen die ouders betalen zijn afhankelijk van de tijd dat het kind in de opvang verblijft.

Voor- en naschools bedraagt dit € 0,85 per begonnen halfuur

De prijzen voor snipper- en vakantiedagen zien er als volgt uit:

  • € 9,10 voor een verblijf langer dan 6uur
  • € 4,60 voor een verblijf tussen 3 en 6 uur
  • € 3,05 voor een verblijf van minder dan 3 uur

Op woensdagnamiddag wordt ofwel het voor- /naschools tarief aangerekend, ofwel het vakantietarief, afhankelijk van wat voor de gebruiker het voordeligst is.

Een korting van 25% wordt toegekend als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin worden opgevangen. 50% korting of het sociaal tarief is ook mogelijk indien voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden.

De opvang is fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar.

Het sociaal tarief bedraagt 50% van de ouderbijdrage.
Je kan dit bij de coördinator aanvragen indien uw netto belastbaar gezinsinkomen minder dan 30.000 euro bedraagt. Dit bedrag wordt per kind ten laste verhoogd met 2.500 EUR.
Het gezinsinkomen wordt jaarlijks herbekeken op 1 juli op basis van het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan hierop door het college van afgeweken worden.

Enkele impressies.

 

Waarvoor kunt u hier terecht?

Praktisch

Buitenschoolse kinderopvang "De Pagadder"

Middelkouter 14a
9450 Haaltert

053 85 86 57


kinderopvang@haaltert.be