Burgerbevraging gemeentemonitor

Kreeg jij een brief in de bus om aan de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor mee te doen? Vul de vragenlijst dan zeker in. De waarde van de resultaten hangt namelijk af van het aantal personen die de vragenlijst invullen. De resultaten zijn een richtlijn om goede beleidsbeslissingen te nemen.

Bovendien krijg je met deze bevraging de kans om je mening te geven over dingen die jij belangrijk vindt in Haaltert.

De resultaten zijn ook een richtlijn om goede beleidsbeslissingen te nemen.

Vanaf 22 maart 2023 organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid de grootschalige
burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Deze bevraging is een uniek onderzoek die in elke Vlaamse gemeente en
stad op wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt. Ze peilt naar de tevredenheid, de participatie en het gedrag van
burgers over heel uiteenlopende thema’s.

Benieuwd hoe Haaltert momenteel scoort? Ontdek het op www.haaltert.be/haaltert-in-cijfers