Burgerbudget

Lokaal bestuur Haaltert stelt in het kader van het meerjarenplan een burgerbudget ter beschikking onder de vorm van een subsidie voor projecten van burgers om samen verder te bouwen aan de gemeente.

Inwoners van Haaltert kunnen elk kalenderjaar projecten voorstellen die uitdagingen in de straat, buurt of wijk helpen aanpakken.

De basisfilosofie van het burgerbudget steunt op twee principes:

  • inwoners van Haaltert dienen zelf voorstellen in om samen aan de gemeente te bouwen en om uitdagingen in hun straat, wijk of buurt te helpen aanpakken.
  • projectindieners nemen de verantwoordelijkheid op om hun project te realiseren.

Jaarlijks wordt een budget van 10.000 euro uitgetrokken voor de projecten van het burgerbudget.

Kandidaten kunnen een voorstel indienen dat zal worden voorgelegd aan een jury en nadien aan alle inwoners. 

Vraag hier je burgerbudget aan

Reglementen en belastingen