College van burgemeester en schepenen

Het College van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Zo houdt het bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het is daarnaast een uitvoerend orgaan waarbij het zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang behartigt.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de leden van het College van Burgemeester en Schepenen ook het Vast Bureau vormen, met als voorzitter de burgemeester.

Klik hier voor de verslagen van het college

Klik hier voor de bekendmakingen

Samenstelling

 • Veerle Baeyens

  Contact
  Eiland 7 , 9450 Haaltert
  GSM
  0474 46 49 74
  burgemeester@haaltert.be

  Functies

  Burgemeester

  Bevoegdheden: burgerlijke stand, bevolking, kieszaken, militie, volksgezondheid, politie, brandweer, veiligheid, jubilea, internationale samenwerking en EU, jeugd en speelpleinwerking, informatie en communicatie, participatie.

 • Phaedra Van Keymolen

  Contact
  Koemeersstraat 19 , 9450 Denderhoutem
  GSM
  0476 93 57 70
  phaedra.vankeymolen@haaltert.be

  Functies

  1ste schepen

  Bevoegdheden: ruimtelijke planning en grondbeleid, gebouwenbeheer, energie, omgevingsvergunningen, sociale woningbouw en huisvesting, leefmilieu, land- en tuinbouw en onderwijs.

 • Bart Welleman

  Contact
  Kerkskenveld 9 , 9451 Kerksken
  GSM
  0468 33 40 00
  bart.welleman@haaltert.be

  Functies

  2de schepen

  Bevoegdheden: openbare werken, groenvoorzieningen, verkeer en mobiliteit, openbare verlichting, nutsvoorzieningen en personeel.

 • Bart Ottoy

  Contact
  Ankerstraat 21 A , 9450 Denderhoutem
  GSM
  0468 13 67 35
  Bart.ottoy@haaltert.be

  Functies

  3de schepen

  Bevoegdheden: feestelijkheden, toerisme, markten, bibliotheek, cultuur, middenstand, handel en economie, emancipatie- en diversiteitsbeleid

 • Tom Sorgeloos

  Contact
  Ankerstraat 31/A , 9450 Denderhoutem
  GSM
  0478 28 75 80
  Tom.Sorgeloos@haaltert.be

  Functies

  4de schepen

  Bevoegdheden: Sport, begraafplaatsen, verzekeringen, wagenpark, kerkbesturen, ICT en financiƫn.

 • Lisa Houtman

  Contact
  Vondelen 17 , 9450 Denderhoutem
  GSM
  0474 45 58 87
  Lisa.houtman@haaltert.be

  Functies

  5de schepen

  Bevoegdheden: sociale zaken en welzijnsbeleid, senioren, gezin en kinderopvang, vrijwilligerswerking, armoedebestrijding en dierenwelzijn.

  Voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. 

 • Lien Grootvriendt

  Contact
  Hoogstraat 41 , 9450 Haaltert
  Tel.
  053 85 86 16
  algemeendirecteur@haaltert.be

  Functies

  Algemeen directeur