Naar inhoud

Communicatiedienst

Communicatiedienst (grote weergave) Praktische info

De communicatiedienst is de schakel tussen de burger en de overheid. Het gemeentebestuur van Haaltert staat immers open voor vragen, opmerkingen en suggesties van de inwoners.

De communicatiedienst streeft naar een visueel en inhoudelijk kwaliteitsvolle externe communicatie (alle communicatie naar de burger, bedrijven en andere overheden toe) en interne communicatie (tussen de verschillende diensten en personeelsleden onderling) in een herkenbare huisstijl, bijvoorbeeld door een correct gebruik van het gemeentelogo.

De dienst beheert de gemeentelijke communicatiekanalen en streeft ernaar de bevolking op systematische, volledige, correcte, tijdige en verstaanbare wijze te informeren. We kiezen voor een uitgebreide mediamix met het gemeentelijk infoblad, de website www.haaltert.be, sociale media, de UiTdatabank, infoborden, infoschermen, bewonersbrieven, affiches, flyers, folders, brochures en persberichten.

Gemeentelijk infoblad

De communicatiedienst is verantwoordelijk voor de redactie en zorgt voor de opmaak van het gemeentelijk infoblad.

Met dit infoblad wil de gemeente haar inwoners met vaste regelmaat op de hoogte houden van alle belangrijke beslissingen en gebeurtenissen. De gemeente financiert het blad volledig zelf, zonder enige vorm van publiciteitswerving.

Het is nog steeds het belangrijkste gemeentelijke communicatiekanaal. We willen hiermee op een overzichtelijke (vaste rubrieken) en voor iedereen begrijpelijke wijze informatie verstrekken, oproepen lanceren en activiteiten aankondigen. We hopen bovendien dat het infoblad het sociale en culturele leven in Haaltert mee zal stimuleren, toegankelijker en levendiger zal maken.

Het infoblad verschijnt maandelijks (behalve in juli en augustus) en wordt op het einde van de voorgaande maand bedeeld in alle bussen van Haaltert. Extra exemplaren zijn op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar. Recente edities zijn raadpleegbaar op de website.

Hebt u als inwoner van Haaltert geen infoblad ontvangen? In het gemeentehuis liggen er steeds extra exemplaren ter beschikking. Kom eens langs of meld het ons op 053 85 86 64 of via informatie@haaltert.be.

UiTdatabank

Organiseer je een activiteit? Voer hem dan zeker in, in de UiTdatabank. Dan verschijnt je activiteit in de UiTkalender van de vrijetijdsgids van het infoblad. 

Deadlines 

Editie februari: 1 januari
Editie maart: 1 februari
Editie april: 1 maart
Editie mei: 1 april
Editie juni: 1 mei
Editie juli-augustus-september: 1 juni
Editie oktober: 1 september
Editie november: 1 oktober
Editie december: 1 november
Editie januari 2018: 1 december

Gemeentelijke infogids

De communicatiedienst is verantwoordelijk voor de samenstelling en verspreiding van de gemeentelijke infogids. Deze gids in handig bewaarformaat wil je een leidraad bieden doorheen het aanbod aan diensten die onze gemeente rijk is en zal het zoekwerk naar de juiste mensen en bedrijven vereenvoudigen. Hou hem steeds binnen handbereik, hij zal je goed van pas komen!

Deze uitgave is enkel mogelijk door de financiële steun van de lokale handelaars en adverteerders. Meer dan 130 lokale bedrijven, handels- en dienstenzaken stellen zich via de infogids uitgebreid aan je voor. Achteraan de gids vind je een handig register van ondernemingen en handelszaken, gerangschikt per bedrijfstak/activiteit. Zo biedt de gids een goede hulp bij het zoeken naar een bouwbedrijf of een voedingszaak, een immobiliënkantoor, een dagbladhandel, een verzekeraar, een begrafenisondernemer, een traiteur, een bloemenzaak, een restaurant,... noem maar op.

De infogids 2019 is de meest recente editie en werd gratis in alle bussen van Haaltert bedeeld. Verdere exemplaren liggen gratis ter beschikking in de folderrekken van alle gemeentegebouwen. Wij sturen u op eenvoudige vraag ook graag een exemplaar toe.
Correcties en suggesties worden, met het oog op een volgende uitgave, zeker in dank aanvaard.
Alleen met jouw inbreng kunnen wij onze gegevens actueel houden! 

Bel ons: 053 85 86 64 of stuur een mailtje: informatie@haaltert.be

Onderaan deze pagina vind je de brochure ook in een downloadbaar bestandsformaat (PDF).

UiT in Haaltert

Alle verenigingen die publieke activiteiten organiseren in Haaltert kunnen gratis promotie maken via de UiTdatabank (www.uitdatabank.be). Dit is een centrale verzamelplaats voor alle publieke vrijetijdsactiviteiten. Handig en volledig gratis!

Vervolgens verschijnt deze activiteit op de website van UiT in Vlaanderen (www.uitinvlaanderen.be) en automatisch ook op www.uitinhaaltert.be. De communicatiedienst neemt deze informatie over in de UiTkalender van het gemeentelijk infoblad.

Website, nieuwsbrief en e-loket

De gemeentelijke website is een rijke informatiebron over het gemeentebeleid en de dienstverlening. Op de site verschijnen ook de agenda's van de gemeente- en OCMW-raad, de gemeentelijke nieuwsberichten en evenementen.

Wie zich (via de site) op onze nieuwsbrief abonneert, krijgt de gemeentelijke actualiteit op regelmatige basis in zijn mailbox. Je kan ook kiezen voor de nieuwsbrief met de agenda van de gemeenteraad.

Het E-loket biedt daarenboven de mogelijkheid om documenten of diensten aan te vragen.

De verenigingen kunnen via de link op onze site op www.uitdatabank.be hun activiteiten aankondigen en zo in de UiTkalender van het infoblad laten verschijnen.

 

Infoportieken, infozuilen en aanplakborden

De communicatiedienst beheert 7 gemeentelijke infoportieken.
Deze zijn verspreid over de 4 deelgemeenten van Groot-Haaltert en worden niet enkel gebruikt door de gemeentediensten voor hun communicatie naar de bevolking, maar staan ook ter beschikking van de Haaltertse verenigingen voor het aankondigen van hun activiteiten.
Wenst jouw vereniging van deze dienst gebruik te maken? Volg dan deze procedure.

De gemeente stelt 3 infozuilen ter beschikking (Warandepark Haaltert / Berenhoek Heldergem / plein Terlinden Denderhoutem). Deze mogen vrij gebruikt worden door de verenigingen om hun affiches op te hangen.

Er staan ook een aantal metalen aanplakborden, een drietal in elke deelgemeente. Ook deze mogen vrij beplakt worden.
Je vindt ze:

  • in Denderhoutem aan de sporthal, de kerk, Dries en aan camping Reamerik.
  • in Haaltert: aan de stations (Haaltert, Ede), de Warande, de Middelkouter, Herenthout, Terjodendries en de hoek Ekentstraat / Pontweg. 
  • in Heldergem aan de kerk en het oud-gemeentehuis.
  • in Kerksken aan de kerk en het oud-gemeentehuis.

Verder mag er op openbaar domein niet aangeplakt worden.
Borden, panelen, plakkaten en andere dragers mogen (behalve op de voorziene infoportieken - voorwaarden: zie hierboven) niet op openbaar domein worden aangebracht.
Ze zullen - desgevallend - door de technische dienst worden verwijderd.
Het college staat hierop geen uitzonderingen toe.  

Onthaal nieuwe inwoners

Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur samen met het OCMW een onthaalmoment voor alle nieuwe inwoners van de gemeente. Tijdens dit onthaalmoment krijgen nieuwe inwoners een voorstelling van de gemeentediensten in de raadzaal van het gemeentehuis.  We eindigen met een kleine receptie, het ideale moment om op een informele manier kennis te maken met het college en de diensthoofden van de gemeentediensten.

Je kan de infogids 2019 hier bekijken.

 

Praktisch

Communicatiedienst

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert

053 85 86 64

informatie@haaltert.be

OPENINGSUREN OP AFSPRAAK

maandag
dinsdag
woensdag

9 - 12 u.
14 - 16 u.

donderdag

14 - 19 u.
vrijdag

9 - 12 u.