Compensatiemaatregelen zonnepanelen van de Vlaamse Regering

Liet je vorig jaar zonnepanelen plaatsen en rekende je net als velen op nog 15 jaar terugdraaiende teller? De beslissing van het Grondwettelijk Hof om de regeling van de terugdraaiende teller teniet te doen, kwam bij velen hard aan. Ook de gemeente betreurt deze gebeurtenissen ten zeerste.

Als lokaal bestuur willen je dan ook graag correct informeren over wat er nu specifiek verandert.

Je hebt al een digitale meter

Sinds de beslissing van het Grondwettelijk Hof, draait deze digitale meter niet meer virtueel terug. Om dit te compenseren, werkte de Vlaamse Regering een compensatiepremie uit.

Ontdek hier meer

Je hebt nog geen digitale meter

Voorlopig verandert er nog even niets. Fluvius heeft het vervangen van de oude meters bij gezinnen met een zonnepaneleninstallatie tijdelijk stopgezet. Zolang je geen digitale meter hebt, blijft jouw meter dus nog steeds terugdraaien.

Dit blijft uiteraard niet zo. Van zodra de digitale meter geïnstalleerd is, kan je dezelfde premie aanvragen als mensen die al een digitale meter hebben.

Ontdek hier meer

Retroactieve investeringspremie

Het verdwijnen van de terugdraaiende teller betekent voor een groot aantal investeerders een financieel verlies. De Vlaamse Regering werkte daarom de afgelopen maanden de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen uit, Het digitale loket voor de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen opent op dinsdag 20 juli 2021.

Alvast 3 belangrijke punten:

  1. De aanvraag van de retroactieve investeringspremie zal mogelijk zijn voor wie nu al een digitale meter heeft.
  2. Wie al een digitale meter heeft, heeft 6 maanden de tijd om de premie aan te vragen: namelijk tussen 20 juli 2021 en 19 januari 2022.
  3. Heb je recent het gebouw met zonnepanelen verkocht of gekocht? Kijk vooraf na wie recht heeft op de premie: jij of de vorige/nieuwe eigenaar. Wie op 1 maart 2021 eigenaar was van het gebouw (met zonnepanelen en digitale meter), is de rechthebbende.

Andere federale maatregelen

De uitrol van de digitale meter wordt hervat, straat per straat 

Hoe verloopt de uitrol

Vóór het arrest van het Grondwettelijk Hof was gepland om de klassieke meters eerst te vervangen bij de prosumenten (= consumenten die zelf hun stroom opwekken, m.a.w. zonnepaneeleigenaars) en uiterlijk eind 2022 alle prosumenten van een digitale meter te voorzien.

Na het arrest van het Grondwettelijk Hof, heeft de Vlaamse Regering de uitrol van de digitale meter bij bestaande prosumenten tijdelijk (tot 1 juli 2021) stopgezet en de einddatum geschrapt waarop alle prosumenten moeten zijn omgebouwd.

Prosumenten zullen nu een digitale meter krijgen volgens de normale uitrolplanning. Die zal geografisch verlopen, dus gemeente per gemeente, straat per straat. Dit komt de efficiëntie van de uitrol ten goede: of je nu zonnepanelen hebt of niet, iedereen komt tegelijk aan bod.

Waarom een digitale meter

Het is belangrijk dat de uitrol van de digitale meter verder doorloopt: digitale meters zijn cruciaal om ons distributienet toekomstbestendig te maken en te vermijden dat er zeer grote investeringen moeten gebeuren om het distributienet te versterken.

Door deze zeer grote investeringen te voorkomen, wordt er vermeden dat het distributienettarief de komende jaren fors stijgt. Eigenaars van zonnepanelen, kleine windturbines, ... die op eigen initiatief een digitale meter aanvragen, krijgen dan ook een ‘bonus’ van 100 euro.

De premie voor de thuisbatterij is verhoogd vanaf 1 april 2021 

Vanaf 1 april werd de premie voor een thuisbatterij verhoogd. Hiervoor werd een bijkomend budget vrijgemaakt van 22 miljoen euro. De eerder opgelegde injectielimiet verdwijnt voor premie-aanvragen vanaf 1 april 2021.

Met een thuisbatterij kunnen netgebruikers hun zelfverbruik verhogen en zo het rendement van hun zonnepanelen opkrikken. Ondanks de Vlaamse batterijpremie blijft de investering in een thuisbatterij aanzienlijk en is ze niet voor iedereen rendabel.

Het is belangrijk dat iemand die een thuisbatterij wil aanschaffen, zich goed informeert omdat de terugverdientijd erg afhankelijk is van de specifieke gezinssituatie en installatie.

Samen met de onderzoeksgroep EELab/Lemcko (UGent) werd door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een simulator (https://www.energiesparen.be/thuisbatterij) ontwikkeld waarin eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter kunnen overwegen of de investering in een thuisbatterij economisch zinvol is.

Nieuwe premie voor de slimme sturing van elektrische warmtepompen, verwarming en boilers 

Het wegvallen van  de virtuele terugdraaiende teller en het feit dat op termijn het uitsluitend nachttarief verdwijnt, zijn evoluties die het in het bijzonder voor eigenaars van een warmtepomp, eigenaars van elektrische boilers en eigenaars met een accumulatieverwarming belangrijk maken om het gebruik van de apparaten zoveel mogelijk te sturen naar de juiste (goedkoopste) momenten van de dag. Door die toestellen automatisch aan te sturen, kan de factuur worden verlaagd.

Het komt er op aan om enerzijds het energieverbruik te spreiden en momenten van hoge marktprijzen te vermijden en anderzijds het energieverbruik te verschuiven naar momenten waarop ze zelf produceren of de marktprijs laag is.

Ter ondersteuning van die aanpassing wordt een nieuwe REG-premie ingevoerd om accumulatieverwarming, elektrische boilers en warmtepompen automatisch aan te sturen.

Deze premie heeft niet alleen voordelen voor jou persoonlijk, maar vermijdt ook op maatschappelijk niveau belangrijke investeringen in de piekcapaciteit voor elektriciteitsproductie en de netversterking die nodig is om verbruikspieken op te vangen.

Een niet-limitatieve lijst met sturingsapparaten die in aanmerking komen, zal je kunnen consulteren op maakjemeterslim.be. De premie bedraagt 50% van het factuurbedrag voor het sturingsapparaat met een maximum van 400 euro en zal je kunnen aanvragen bij Fluvius.

Nog vragen?

Ongetwijfeld heb je nog veel vragen. We verwijzen je dan ook graag door naar volgende website van de Vlaamse Overheid waar al een aantal antwoorden op veel gestelde vragen gebundeld staan en waar je de meest accurate informatie kan terugvinden.

Extra informatie