Contacttracing, bronopsporing en huisbezoeken

De jacht op het coronavirus gaat onverminderd verder en daarin spelen contacttracing, bronopsporing en huisbezoeken een belangrijke rol.

Contacttracing

Ben je positief getest op COVID-19? Dan geeft het labo geeft je gegevens door aan het Contactcenter.
Daarna belt een contactagent (vanuit Vlaanderen of Aalst) je op met het nummer 053 72 30 20. Het contactcenter werkt elke weekdag van 8 tot 20 uur.

Aan de hand van een vragenlijst brengt de contactagent je contacten tot 2 dagen vóór je eerste symptomen in kaart.
Tip: maak zelf al een lijstje op van je contacten, zodra je een positief testresultaat hebt.

Na je positieve test blijf je verplicht 7 dagen thuis in isolatie.
Ondertussen worden je contacten opgebeld en/of bezocht (zie huisbezoeken). Ze krijgen advies over hoe ze verdere besmetting kunnen vermijden. Afhankelijk van de teststrategie moeten ze wel of niet preventief getest worden. Hoogrisicocontacten blijven verplicht minstens 7 dagen in quarantaine.

Bronopsporing

Als COVID-19 patiënt kan je daarnaast ook gecontacteerd worden door een bronopspoorder. In Aalst nemen jong gepensioneerde artsen die taak op zich. Via gerichte vragen proberen ze te achterhalen waar je de besmetting hebt opgelopen. Zo kunnen ze eventuele clusters (bv. op een school of in een bedrijf) opsporen en kunnen onmiddellijk de juiste maatregelen genomen worden.

Huisbezoeken

Lokaal bestuur Haaltert stuurt medewerkers van het OCMW de baan op voor huisbezoeken bij COVID-19patiënten.
De steeds veranderende maatregelen zijn voor niemand eenvoudig, zelfs niet voor wie er dag in dag uit mee bezig is. De regels uitgelegd krijgen is vaak niet overbodig. Samen kan er ook bekeken worden of er nood is aan extra ondersteuning.

Je krijgt op voorhand een bericht als er een huisbezoeker bij je langs komt. Vergeet niet om je woning voordien te verluchten en hou voldoende afstand.

Privacy

Deze drie corona opsporingstechnieken gebeuren steeds vertrouwelijk en met alle respect voor privacy. De info die je geeft, is vertrouwelijk en wordt niet gebruikt om te controleren of je de coronamaatregelen wel naleeft. De opspoorders willen je informeren, sensibiliseren en ondersteunen. Beboeten behoort niet tot hun takenpakket.

Alle verzamelde informatie wordt dagelijks gerapporteerd en geanalyseerd om de juiste maatregelen te kunnen nemen.

 

Mag ik jouw nummer?

Deze versiertruc kan in deze coronacrisis levens redden. Hoe sneller we je kunnen bereiken, hoe sneller je juist kan handelen om het coronavirus te vermijden. Wist je trouwens dat je je telefoonnummer en e-mailadres kunt koppelen aan je rijksregisternummer? Zo kan lokaal bestuur Haaltert je snel bereiken. Uiteraard gebeurt dat telkens binnen de grenzen van de wettelijke toegang tot het Rijksregister.

Meer info daarover op www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/. Of ga meteen naar https://mijndossier.rrn.fgov.be/ waar je kan aanmelden met je eID.
Of contacteer dienst Bevolking in het gemeentehuis via bevolking@haaltert.be.