Naar inhoud

Overzicht info en maatregelen coronavirus 2020

Corona banner H (grote weergave)

Op deze pagina verzamelen we de informatie en maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. 

LAATST GEUPDATET OP 1 APRIL 2020

Klik op een titel

.


NIEUWS


Lokaal bestuur Haaltert belt 80-plussers op tijdens coronacrisis

De medewerkers van de Sociale dienst en lokaal dienstencentrum Rustnbeetje bellen vanaf deze week de 80-plussers in onze gemeente op. We bellen ze op met de vraag of alles in orde is, of ze hulp kunnen gebruiken en hoe lokaal bestuur Haaltert daarbij kan helpen. Zo is er bv. de boodschappendienst. Andere vragen worden op maat bekeken. 

Het gaat om een 700-tal Haaltenaren. De belrondes zullen dus wel even tijd in beslag nemen.

We starten met de zelfstandig wonende bejaarden, daarna de bewoners van de serviceflats. De bewoners van de woonzorgcentra worden niet opgebeld, omdat die al verzorging en opvolging hebben in hun WZC.

Meer lezen

.


Hulp nodig of kan je hulp bieden? Hang de poster voor je raam!

In het midden van dit infoblad april en hier op de website vind je twee posters die je aan je raam kan hangen. De ene kant voor wie hulp nodig heeft, de andere kant voor wie hulp kan bieden. Hang de ingevulde poster voor je raam zodat je buren weten dat je hulp kan gebruiken of dat je klaarstaat om hulp te bieden. 

Meer lezen

.


Wegenwerken uitgesteld door corona

Ook in de sector wegenwerken is verder werken niet altijd mogelijk. Daarom zijn een aantal wegenwerken in Haaltert uitgesteld:

 • Project Keiberg
 • Asfalteringswerken Haaltert
 • Belijningen Haaltert

Ook voor de Technische dienst nam lokaal bestuur Haaltert gepaste maatregelen.

Meer lezen

.


Boodschappendienst gratis en uitgebreid

Sociaal Huis Haaltert breidt haar boodschappendienst uit tijdens de coronamaatregelen.
Inwoners die niet zelfstandig naar de winkel kunnen, kunnen beroep doen op de boodschappendienst voor essentiële voedingswaren, medicijnen van de apotheek en producten uit de thuiszorgwinkel.

Meer lezen

.


Wekelijkse markten gaan door

De wekelijkse markten op vrijdag in Haaltert en op maandag in Heldergem gaan door, maar enkel met voedingswaren. De kramen staan verder van elkaar opgesteld. Hou zelf afstand van anderen, zwaai naar bekenden en bel ze thuis op om bij te praten.

Aan de marktkramers wordt gevraagd dat ze de gekochte waren op de toonbank leggen, zo kan je zelf je boodschappen wegsteken. Er worden geen eigen zakjes of potjes gevuld. Alleen zo kunnen we deze markten nog laten doorgaan! We rekenen op ieders gezond verstand.

.


Haaltertse Kadobons vervallen niet tijdens coronacrisis

Heb je nog een Haaltertse Kadobon in de schuif liggen die deze maand zou vervallen? Geen nood. De vervaldata van deze Kadobons worden met een maand verlengd.

#weesloyaalkooplokaal


Aan de Haalterste ondernemers!

De dienst Lokale Economie wil jullie zo goed mogelijk informeren. O.a. via de Facebook-pagina 'Middenstand Groot-Haaltert'. Ondernemer? Vraag je lidmaatschap van de pagina aan!

Je krijgt er algemene info, maar nu ook specifieke info rond de Coronamaatregelen worden hier regelmatig gepost.

Wil je liever de updates via mail te ontvangen? Dan kan je je als handelaar registeren op https://www.haaltert.be/eloketdetailv2.aspx?id=80

..

.

OVERZICHT FEDERALE MAATREGELEN

-

De federale maatregelen gelden tot en met 19 april

https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ 
Op deze pagina vind je ondertussen al heel wat praktische vragen in verband met de federale maatregelen beantwoord. Op die manier worden de regels duidelijker. De lijst wordt dagelijks aangevuld en up to date gehouden.
Let op, hier en daar wijken de lokale maatregelen af van de federale. Bv. in Haaltert en Heldergem gaan de wekelijkse markten wel door. De bibs in Haaltert en Denderhoutem zijn gesloten en zijn enkel via telefoon of mail bereikbaar. Hieronder vind je de lokale toepassing van de federale maatregelen.

ALGEMENE REGEL: Iedereen blijft thuis, tenzij je gaat werken of in geval van noodzakelijkheid of omwille van dringende redenen het nodig is je op de openbare weg te begeven.
Bij het werken geldt dat indien mogelijk je zoveel mogelijk moet thuiswerken. Indien dit niet kan, kan je werken mits de afstands- en hygiëneregels te respecteren.

Verplaatsingen

Het is verboden om zich op de openbare weg en in openbare plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen zoals:

 • zich te begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is op basis van de artikelen 1 en 3;
 • toegang te hebben tot bankautomaten en postkantoren;
 • toegang te hebben tot medische zorgen;
 • om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen;
 • het uitvoeren van de professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer.

Worden verboden

 • de samenscholingen: je kan met max. 2 personen of je gezin samen een buitenwandeling doen
 • de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
 • de schooluitstappen en de activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
 • de activiteiten van de erediensten.

Wat wordt wel toegestaan

 • activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies;
 • Een buitenwandeling met de leden van de familie die onder hetzelfde dak wonen vergezeld met een andere persoon, de beoefening van een individuele fysieke activiteit of met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen of telkens eenzelfde vriend, dit alles met respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

De handelszaken en de winkels zijn gesloten, met uitzondering van:

 • de voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels;
  - de dierenvoedingswinkels; (enkel de afdeling dierenvoeding kan geopend zijn, geen andere producten kunnen verkocht worden)
 • de apotheken;
 • de krantenwinkels;
 • de tankstations en de leveranciers van brandstoffen;

Kappers moeten vanaf 25 maart ook sluiten. 

De toegang tot grootwarenhuizen kan enkel plaatsvinden overeenkomstig de volgende modaliteiten:

 • maximum 1 klant per 10 vierkante meter gedurende een periode van maximum 30 minuten;
 • in de mate van het mogelijke wordt individueel gewinkeld.

De voedingswinkels mogen uitsluitend van 7 tot 22 uur geopend zijn.

Nachtwinkels mogen geopend blijven vanaf het normale openingsuur tot 22 uur.

Horeca

Levering van maaltijden en maaltijden om mee te nemen zijn toegestaan. Frituren blijven dus open voor afhaling, ter plaatse eten is verboden, maar dienen tevens de nodige maatregelen te nemen om de regels van social distancing te respecteren, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Deze maatregelen zijn van toepassing op alle activiteiten bedoeld in het besluit. Tafels en banken, stoelen worden best verwijderd.

Bossen en natuurgebieden

Agentschap Natuur en Bos meldt: Met het oog op het uitschakelen, het tot een aanvaardbaar niveau inperken of stabiliseren van voornoemd risico voor de mens worden de volgende veiligheidsmaatregelen opgelegd aan alle bezoekers van alle bossen en natuurgebieden gelegen in het Vlaams Gewest:

 • het bezoek gebeurt individueel, met het gezin, of met ten hoogste twee personen die niet tot hetzelfde gezin behoren.
 • tijdens het bezoek houden alle personen minstens anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Alle activiteiten inzake jacht, bijzondere jacht, bestrijding en visserij zijn verboden, met uitzondering van faunabeheer dat uitgevoerd wordt door professionelen in het kader van hun beroepsactiviteiten.
 • Paardrijden is verboden in alle bossen en natuurgebieden, tenzij absoluut noodzakelijk om het dierenwelzijn te waarborgen.
 • De veiligheidsmaatregelen gaan in op 24 maart 2020. De politie ziet toe op de naleving van de regelgeving.

Meer antwoorden op https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ 


Meer info over de verzorgingde kweek, handel en vervoer van huisdieren, pups en kittens vind je op https://www.savab.be/nl/coronavirus

.


.

CORONAMAATREGELEN LOKAAL BESTUUR HAALTERT

De bescherming van ons hoogste goed, onze gezondheid, vergt in bijzondere tijden bijzondere maatregelen.
De gemeentelijke veiligheidscel heeft een overleg gehad omtrent het uitgevaardigd Ministerieel besluit (schuin gedrukte tekst) om de kans op besmetting met het coronavirus te beperken en burgers zoveel mogelijk te beschermen.

De maatregelen gelden vanaf woensdag 18 maart tot en met zondag 19 april 2020 (tenzij anders vermeld bij de specifieke maatregel). Alle maatregelen worden op de voet gevolgd.

De politiediensten hebben als opdracht toe te zien op de naleving van dit besluit, zo nodig door het uitoefenen van dwang en geweld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 van de wet op het politieambt.


Gemeentelijke werking en loketfuncties

Vanaf maandag 16 maart zijn de diensten in het gemeentehuis en het Sociaal Huis open van 9 tot 11 uur, maar enkel voor dringende zaken die niet online of digitaal kunnen gebeuren en enkel op afspraak.

 • Om een afspraak te maken voor een bezoek in het gemeentehuis bel je naar het nummer 053 85 86 00
 • Wie naar het Sociaal Huis moet komen, belt eerst 053 85 86 40 voor een afspraak.

Je kan bellen tussen 9 en 12 u. en tussen 13.30 en 16 u.

Deze maatregel is nodig om de gezondheid van ons personeel te beschermen en uiteraard om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Bij een bezoek aan onze diensten vragen wij dan ook met aandrang de voorzorgsmaatregelen strikt in acht te nemen. Blijf dus op een afstand van minimum 1,5 meter van elkaar. En wie zich ziek voelt, blijft thuis.

De andere gemeentelijke gebouwen (bibliotheek, LDC Rustnbeetje, sporthal, Technische dienst, Huis van het Kind, academies) blijven gesloten voor het publiek.

Deze en de andere diensten blijven bereikbaar via mail.

Wel vragen we om zoveel mogelijk gebruik te maken van ons E-loket. Op www.haaltert.be/e-loket kan je attesten en uittreksels aanvragen, vergunningen en evenementen aanvragen, meldingen doorgeven, … Hiervoor zijn verplaatsingen naar het gemeentehuis dus niet nodig.

Daarnaast is er ook MIJN DOSSIER. Daar zijn veel attesten uit het Rijksregister en van Burgerlijke Stand (opgemaakt na 31 maart 2019) makkelijk en gratis downloadbaar. De online toepassing is 24u op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Ga naar https://mijndossier.rrn.fgov.be

Dienstverlening Burgerzaken
Enkel de hoogstnoodzakelijke dienstverlening wordt voorzien, bijvoorbeeld:

 • Je hebt binnen een termijn van 2 weken een paspoort nodig (hoewel reizen momenteel wordt afgeraden);
 • Jouw identiteitskaart vervalt binnen een maand;
 • Jouw rijbewijs vervalt zeer binnenkort;
 • Je wilt binnen een maand huwen.
 • Attesten van woonst, uittreksels van het strafregister,…kan je enkel via het E-loket aanvragen en bezorgen we per post of mail.
 • Aangiftes van adreswijzigingen kunnen gebeuren via het E-loket, via mail naar bevolking@haaltert.be of telefonisch 053 85 86 03.

Contact en informatie

De maatregelen worden continu aangevuld op de website www.info-coronavirus.be, waar je ook een lijst met veel gestelde vragen vindt.

Voor algemene vragen verwijzen we door naar het gratis nummer van de federale overheid: 0800 14 689.
Voor specifieke vragen over de coronamaatregelen in Haaltert kan je terecht op ons informatienummer 053 85 86 37, dat elke werkdag bereikbaar is van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur, behalve de vrijdagnamiddag.

Meertalige info voor anderstaligen: klik hier voor een website met laagdrempelige informatie over het coronavirus in verschillende talen.
.


.
Boodschappendienst gratis en uitgebreid

Sociaal Huis Haaltert breidt haar boodschappendienst uit tijdens de coronamaatregelen.
Inwoners die niet zelfstandig naar de winkel kunnen, kunnen beroep doen op de boodschappendienst voor essentiële voedingswaren, medicijnen van de apotheek en producten uit de thuiszorgwinkel.
Er wordt enkel lokaal gewinkeld, binnen de grenzen van Haaltert.

De dienst wordt in deze omstandigheden gratis aangeboden. Maak voor jezelf uit of er echt noodzaak is, gezien dit kadert in een uitzonderlijke maatregel.

Vul het aanvraagformulier op het E-loket in, mail naar ldc.rustnbeetje@haaltert.be of bel naar 053 85 86 40 en geef door welke producten je nodig hebt van welke winkels.

Betalen gebeurt bij levering met bancontact. We willen cash graag vermijden.
De levering zal 1 tot 2 dagen later komen. Bij grote vraag kunnen de wachttijden verlengd worden.
.


.
Wekelijkse markten gaan door

De wekelijkse markten op vrijdag in Haaltert en op maandag in Heldergem gaan door, maar enkel met voedingswaren. De kramen staan verder van elkaar opgesteld. Hou zelf afstand van anderen, zwaai naar bekenden en bel ze thuis op om bij te praten.

Aan de marktkramers wordt gevraagd dat ze de gekochte waren op de toonbank leggen, zo kan je zelf je boodschappen wegsteken. Er worden geen eigen zakjes of potjes gevuld. Alleen zo kunnen we deze markten nog laten doorgaan! We rekenen op ieders gezond verstand.
.


.
Afvalophaling en recyclageparken

Informeer je op www.ilva.be en op hun Facebook-pagina https://www.facebook.com/ilva.afval/ en blijf op de hoogte van hun maatregelen. 

Update van 31 maart 2020: 

Vanaf donderdag 2 april 2020 start ILvA opnieuw met de inzameling van papier.

Er worden extra wagens gehuurd en extra beschermingsmiddelen ingezet zodat de “social distancing” gegarandeerd wordt.

Wie vanaf 2 april een papierinzameling op de afvalkalender heeft gepland, kan die dus volgens de vermelde data aanbieden. 

Papier dat de afgelopen weken is aangeboden, maar niet werd meegenomen als gevolg van de corona-maatregelen, moet terug binnen genomen worden tot de volgende papierinzameling die op de afvalkalender staat. Bedankt voor jullie begrip!

De ILvA-recyclageparken heropenen vanaf 7 april 2020, volgens de normale openingsuren.

Je kan vanaf dinsdag 7 april 2020 opnieuw met je afval terecht op het recyclagepark. Enkel asbest is niet toegestaan, om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen.

De bezoekers van de recyclageparken zullen wel enkele richtlijnen strikt moeten naleven:

 • afstandsregels blijven erg belangrijk
 • vermijd elk persoonlijk fysiek contact
 • cash betalingen zijn niet mogelijk
 • blijf in je wagen zitten in de wachtrij
 • een beperkt aantal personen wordt tegelijk toegelaten.

Er zal politietoezicht zijn die er voor zorgt dat de maatregelen gerespecteerd worden.

We roepen op om niet naar het recyclagepark te gaan als het niet echt nodig is. Wie zijn bezoek kan uitstellen, doet dat best. Enkel zo kunnen lange wachtrijen vermeden en de “social distancing” gegarandeerd worden.

De kantoren van ILvA zijn gesloten, maar we blijven via telefoon, mail en Facebook Messenger bereikbaar!

Alle andere afvalfracties worden normaal ingezameld zoals vermeld op de afvalkalender. Het kan wel zijn dat de ploeg op een ander tijdstip dan gewoonlijk bij je langskomt. Zet dus zeker je afval tijdig buiten (vóór 6u de dag van ophaling)!

Er worden ook extra voorzorgsmaatregelen genomen om onze medewerkers te beschermen. Zo wordt de cabine nu door slechts 2 personen bemand (1 chauffeur en 1 ophaler) om de nodige ruimte te garanderen.
ILvA evalueert deze aanpak voortdurend. Hou onze Facebookpagina (www.facebook.com/ilva.afval) en website (www.ilva.be) dus goed in de gaten, zodat je op de hoogte blijft.

Opgelet, het is mogelijk dat de Recycle! app momenteel foute informatie toont.

.


.

Kinderopvang De Pagadder

De buitenschoolse kinderopvang blijft open. We doen daarvoor ons best om de kinderen die van verschillende scholen komen, niet te mengen, conform de federale maatregelen.
Maar de kinderen moeten afgezet worden aan de balie vooraan. Ouders mogen niet meer verder naar de speelruimte.

We werken aan een noodopvang voor tijdens de paasvakantie. Klik hier voor de informatie over de noodopvang tijdens de paasvakantie.

-

Opvanggezinnen

De gemeentelijke kinderopvang via de dienst Opvanggezinnen blijft voorlopig toegankelijk. Maar ook zij volgen de richtlijnen van hogere overheden op.

-

Vakantieopvang en kampen paasvakantie

De sportkampen, kinderopvang en speelpleinwerking in de paasvakantie worden tot nader order afgelast. Wie reeds betaald heeft voor een gemeentelijke activiteit, sport - of jeugdkamp zal een terugbetaling krijgen.

-

Academie voor muziek, woord en dans

Het schoolbestuur van de Academie voor Muziek, Woord en Dans besliste om de afdelingen, waaronder die van Haaltert en Denderhoutem, te sluiten vanaf vrijdag 13 maart tot en met 19 april 2020.

-

Evenementen

 • Alle gemeentelijke lokalen waar activiteiten of evenementen kunnen georganiseerd worden, worden gesloten.
 • Alle gemeentelijke activiteiten of evenementen worden uitgesteld. Wie reeds betaald had voor een gemeentelijke activiteit en/of sport- of jeugdkamp zal een terugbetaling krijgen.
 • Alle publiek toegankelijke activiteiten binnen én buiten zijn verboden. De organisatoren van activiteiten zijn verantwoordelijk om de activiteit af te gelasten en de deelnemers/bezoekers te verwittigen.

-

Politie

De politiewijkpost in het gemeentehuis Haaltert wordt gesloten. Voor aangifte kan je terecht in het hoofdcommissariaat in de Vlamstraat 5 bus 6 in Haaltert, 053 84 08 00). Voor niet dringende zaken kunnen burgers zich ook wenden tot het E-loket van de lokale politie Denderleeuw/Haaltert. In noodsituaties geldt het algemeen noodnummer 101/112.

-

Woonzorgcentra

Er geldt een algemeen bezoekverbod in de woonzorgcentra en assistentiewoningen.

Er zijn bepaalde uitzonderingen (bv. voor terminaal palliatieve patiënten). Raadpleeg de directie van de organisatie.

Voor de WZC’s zijn deze maatregelen van kracht tot en met zondag 19 april 2020.

-

Huisartsenwachtdienst

Neem je sowieso eerst telefonisch contact op. Zonder afspraak word je niet toegelaten!
Ze zullen geen huisbezoeken meer doen.Je bereikt hen op 1733.

-

Kerken en vieringen

De bisschoppenconferentie besliste dat alle erediensten in de kerken vanaf 14 maart tot en met 19 april geschorst zijn. Enkel begrafenissen kunnen plaatsvinden in beperkte kring. Doopsels, vormsel en huwelijken worden uitgesteld.

Op 23 maart communiceerde het bisdom communiceert over vormsels en eerste communies, huwelijken en doopsels, Goede Week en Pasen (tot en met 19 april):

 • Op Palmzondag zullen er geen palmtakken verspreid worden in de kerken.
 • Alle vieringen van Goede Week en Pasen worden afgelast. Deze kunnen eventueel via tv gevolgd worden.
 • Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Zie bericht van het bisdom hieronder.
Communicatie bisdom van 30 maart 2020 over eerste communies en vormsels: 
 
Het vormsel
Indien de coronamaatregelen toelaten dat we in september opnieuw mogen samenkomen, weerhouden we als vormselweekend in ons bisdom 26/27 september 2020. 
Aan de ouders wordt gevraagd om de inschrijving van de vormeling te herbevestigen tegen uiterlijk 30 juni.
 
Eerste communie
Eerste communies krijgen best een plaats in de gewone zondagseucharistie in het najaar (vanaf september). De data worden overlegd met parochieploeg, directies en leerkrachten, catechisten betrokken bij deze vieringen en de ouders.
Het kan ook dat men aansluit bij de eerste communie in 2021. De parochies zullen verder informeren. We  en zie ook voor meer info op onze gemeentelijke website.

-

Gemeentelijke parken

Begraafplaatsen blijven open. Ook alle publieke en private binnen- én buitenspeeltuinen dienen afgesloten worden. Deze maatregel werd genomen door de federale overheid en wordt met een gemeentelijke maatregel uitgebreid naar onze parken en geldt ook voor sportterreinen en skatepark of ramp.
We begrijpen dat het niet altijd makkelijk is om kinderen binnen te houden. Wandelen of fietsen kan, maar laat ze niet spelen op speeltuinen, de skateramp, …

.


Hygiënische voorschriften

 • Geen handen schudden.
 • Zeg goeiedag met een knik of een lach.
 • Was regelmatig je handen.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Heb je geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Blijf thuis als je ziek bent.

Praktisch

Communicatiedienst

Gemeentehuis
Hoogstraat 41
9450 Haaltert

053 85 86 64

informatie@haaltert.be

OPENINGSUREN

maandag

9 - 12 uur

dinsdag

9 - 12 uur
woensdag 9 - 12 uur
13.30 - 16 uur
donderdag

9 - 12 uur
13.30 - 16 uur
18 - 20 uur

vrijdag

9 - 12 uur