Coronamaatregelen

Klik hier voor alle informatie vanuit de Federale Overheid

Info over de coronamaatregelen in andere talen


 

Gouverneursbesluit wielerwedstrijden: beleef de koers thuis!

Door de coronapandemie zullen wielerwedstrijden ook dit jaar anders georganiseerd en beleefd worden. De gouverneur van Oost-Vlaanderen, kondigt daarom enkele veiligheidsmaatregelen af.

Tussen 17 februari 2021 en 5 april 2021 is:

 • het tijdens wielerwedstrijden verboden randevenementen of bijkomende commerciële activiteiten te organiseren;
 • publiek niet toegelaten aan de start, aankomst, hellingen en kasseistroken;
 • het dragen van een mondmasker verplicht langs het parcours van de wielerwedstrijden, vanaf één uur voor tot één uur na de verwachte doortocht (snelste schema).

De belangrijkste boodschap: beleef de koers thuis

Maar de belangrijkste boodschap is: beleef de koers thuis, voor het scherm of via de radio. Sta je toch langs het parcours, omdat je er woont bijvoorbeeld, hou dan rekening met de veiligheidsmaatregelen én met het samenscholingsverbod (max. 4 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend).

Klik hier om het politiebesluit van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen te bekijken

 


Burgemeestersbesluit 3 februari 2021

De burgemeester en de gemeentelijke veiligheidscel bekeken op 3 februari de coronacijfers voor Haaltert en beslisten een versoepeling van de lokale maatregelen voor vrijetijdsactiviteiten voor jongeren tot en met 18 jaar.  

Deze maatregelen blijven geldig tot opheffing of wijziging en worden verder geëvalueerd naargelang de evolutie van de cijfers en/of wijzigingen aan federale maatregelen.

Klik hier om het burgemeestersbesluit te bekijken

Sporten voor jongeren tot en met 18 jaar mag weer, maar wel buiten

Tot hiertoe was sporten met meer dan 4 personen voor jongeren vanaf 13 jaar, niet toegelaten. Lokaal bestuur Haaltert volgt vanaf 3 februari 2021 de versoepelingen van de federale regering, waardoor ook jongeren tot en met 18 jaar samen buiten mogen sporten.

Klik hier om de maatregelen voor het binnen- en buitensporten te bekijken

Gemeentelijke gebouwen

Behalve voor activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar, blijven de gemeentelijke gebouwen gesloten, behalve de kerkgebouwen.

De gemeentelijke gebouwen blijven ook toegankelijk voor deze uitzonderingen:

 • medische doeleinden, zoals bloedinzameling, vaccinaties, …
 • schoolactiviteiten,
 • kinderopvang,
 • jeugd- en sportkampen georganiseerd door het lokaal bestuur,
 • voedselbedeling,
 • gemeentelijke dienstverlening na afspraak en tijdens de openingsuren,
 • de bibliotheek met een maximum van 15 personen ouder dan 12 jaar, exclusief het aanwezige personeel. Ook studenten worden tot de studeerruimte in de bib toegelaten.
 • sport - en vrijetijdsactiviteiten voor personen tot en met de leeftijd van 12 jaar volgens de federale maatregelen en protocollen. Dit geldt voor de erkende, Haaltertse verenigingen. Er is wel nog steeds geen publiek toegelaten en de kleedkamers en douches blijven gesloten.
 • uitzonderingen toegestaan door de burgemeester.

Evenementen en samenkomsten

Evenementen en andere organisaties blijven geannuleerd.
Maar deze zijn wel toegelaten:

 • indooractiviteiten voor deelnemers tot en met de leeftijd van 12 jaar georganiseerd door erkende, Haaltertse sport - en jeugdverenigingen, volgens de federale maatregelen en protocollen. Publiek is niet toegelaten. Als de activiteit niet tot de reguliere werking van de vereniging hoort, moet er wel toestemming gevraagd worden.
 • outdooractiviteiten voor deelnemers tot en met de leeftijd van 18 jaar georganiseerd door erkende, Haaltertse sport - en jeugdverenigingen, volgens de federale maatregelen en protocollen. Publiek is niet toegelaten. Er is slechts 1 ander gezinslid als begeleider toegestaan. Als de activiteit niet tot de reguliere werking van de vereniging hoort, moet er wel toestemming gevraagd worden.

Rouwmaaltijden mogen wel doorgaan volgens de maatregelen van de federale overheid.

Sport

 • Tot en met 12 jaar: indoor- en outdoor trainen is toegelaten in een groep van maximum 10 personen.
 • Van 13 tot en met 18 jaar: indoor trainen is niet toegestaan, outdoor trainen is toegestaan in een groep van maximum 10 personen.
 • Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.

Wedstrijden met deelnemers van verschillende verenigingen zijn niet toegelaten.

Voor volwassenen (+18) stellen de federale maatregelen dat sporten is toegestaan met maximum 4 personen en met anderhalve meter afstand.

Occasionele verkopen aan huis of afhaal

Occasionele verkopen, van een afgewerkt product met een niet commercieel karakter aan huis of met individuele afhaal, en de voorbereiding ervan kunnen doorgaan indien de regels van de social distancing en het samenscholingsverbod gerespecteerd worden. Dat vanaf 14 december 2020. 

Occasionele verkopen van een bereid product (afhaal eetfestijnen, ...) moeten (voor)bereid worden i.s.m.  een professionele aanbieder. Ze mogen afgehaald of geleverd worden als de regels van de social distancing en het samenscholingsverbod gerespecteerd worden. Dat vanaf 14 december 2020.

 


Mondmaskers

Voor iedereen ouder dan 12 jaar geldt:

 • Je moet te allen tijde een mondmasker bij hebben op het openbaar domein. Je moet het kunnen tonen als de politie daarom vraagt.
 • Je draagt een mondmasker
  • in openbare gebouwen, zoals bv. gemeentehuis, Sociaal Huis, bib, ...
  • op de recyclageparken
  • op de wekelijkse markt en in winkels
  • in de omgeving van stations, meer bepaald de stationparkings
  • in de schoolomgeving tijdens de periode van het brengen en halen van kinderen
  • op evenementen, kermissen, ... 
  • in horeca
  • op het openbaar vervoer
  • en in het algemeen overal waar de sociale afstand van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden.