Coronamaatregelen

Klik hier voor alle informatie vanuit de Federale Overheid

Of bel naar het algemeen informatienummer op 0800 14 689 elke dag tussen 9 en 18 uur. 

Info over de coronamaatregelen in andere talen


Lokale coronamaatregelen Haaltert

Burgemeestersbesluit 1 december 2021

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor iedereen die de lokale markten van Haaltert bezoekt. Met uitzondering wanneer personen zittend eten of drinken.
 • Publiek toegankelijke fuiven, feesten en evenementen met als hoofddoel het afspelen van (elektronisch versterkte) muziek en dansen niet toe te laten.
 • Organisaties van sportwedstrijden en sporttrainingen, evenementen, culturele en andere voorstellingen of congressen met publiek zijn enkel mogelijk mits er voldaan is aan de federale
  voorschriften inzake ventilatie en CO2-meting en:
 • vanaf 1 tot en met 50 personen staand of zittend;
 • vanaf 51 personen enkel met een zittend publiek van maximum 100% van de CIRM-capaciteit en zonder 200 personen binnen of 400 personen buiten te overschrijden, kinderen tot en met 12 jaar inbegrepen.
 • Bij publiek toegankelijke massa-evenementen, zowel binnen als buiten, is het vanaf de eerste bezoeker het mondmasker en CST verplicht. 
 • Eetfestijnen zijn enkel toegelaten met afhaling.
 • Vergaderingen van de gemeentelijke adviesraden en dorpsraden gaan enkel digitaal door. Zo ook de gemeenteraad en OCMW-raad. Bij uitzondering kunnen raadsleden fysiek aanwezig zijn om hybride te vergaderen in de raadzaal. Publiek is niet meer toegelaten, maar de raden worden opnieuw online uitgezonden via livestream. 

Lokaal bestuur Haaltert wijst ook op het belang van verluchting, ventilatie en CO2-meting, zoals de federale maatregelen al voorschrijven. 

We benadrukken ook graag nogmaals mee dat elke organisatie, elk evenement dient aangevraagd te worden.  


Mondmaskers

Vanaf 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022 geldt een brede mondmaskerplicht.

Iedereen vanaf 10 jaar moet een mondmasker dragen in:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen; 
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Bekijk de regels rond mondmaskerplicht van de federale overheid hier


Federale maatregelen

Klik hier voor alle informatie vanuit de Federale Overheid

Of bel naar het algemeen informatienummer op 0800 14 689 elke dag tussen 9 en 18 uur.