Coronamaatregelen

Klik hier voor alle informatie vanuit de Federale Overheid


Mondmaskers

Voor iedereen vanaf 12 jaar geldt:

 • Je moet te allen tijde een mondmasker bij hebben op het openbaar domein. Je moet het kunnen tonen als de politie daarom vraagt.
 • Je draagt een mondmasker
  • in openbare gebouwen, zoals bv. gemeentehuis, Sociaal Huis, bib, ...
  • op de recyclageparken
  • op de wekelijkse markt en in winkels
  • in de omgeving van stations, meer bepaald de stationparkings
  • in de schoolomgeving tijdens de periode van het brengen en halen van kinderen
  • op evenementen, kermissen, ... 
  • in horeca
  • op het openbaar vervoer
  • en in het algemeen overal waar de sociale afstand van 1,5 meter niet kan gegarandeerd worden.

Verbod op kerstmarkten, winterdorpen, schaatsbanen, vuurwerk, wensballonnen, kerstboomverbrandingen en vreugdevuren

De gouverneur van Oost-Vlaanderen vaardigt op 24 november 2020 dit verbod uit van 27 november 2020 tot en met 17 januari 2021 als aanvullende maatregel in de strijd tegen het COVID-19 virus. 

 • Kerstmarkten, winterdorpen en in - en outdoor gelegenheidsschaatsbanen worden voor het gehele grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen verboden.
 • Het afsteken van vuurwerk, het gebruik van geluidskanonnen, het oplaten van wens- of feestballonnen, kerstboomverbrandingen, vreugdevuren en het gebruik van pyrotechnische artikelen allerhande is zowel op privaat als publiek domein verboden.

Klik hier voor de volledige tekst van het politiebesluit


Verbod op occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter aan huis of doormiddel van afhaal

De gouverneur van Oost-Vlaanderen vaardigt op 4 november 2020 een verbod uit op occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter aan huis of doormiddel van afhaal, evenals alle handelingen ter (voor)bereiding en levering van deze verkopen. Denk maar aan eetfestijnen van verenigingen, ontbijtboxen aan huis, ...

Concreet:

 • verbod op huis-aan-huisverkoop
 • afhaal kan nog met een niet-commercieel karakter (bv. verenigingen) maar dan enkel met samenwerking, voorbereiding en bereiding door professionele catering, traiteur. Zo kunnen onze lokale traiteurs op eenzelfde manier verder werken als de horeca.

Deze maatregel gaat in vanaf 9 november 2020

Klik hier voor de volledige tekst van het politiebesluit


De Vlaamse regering laat ons weten dat volgende maatregelen in voege gaan vanaf vrijdag 30 oktober om 18 u.

 

Vrije tijd

 • zwembaden, binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, fitness, wellness & sauna’s, casino’s en gokkantoren gaan dicht
 • geen culturele activiteiten, bibliotheek blijft open
 • geen evenementen, met uitzondering van wekelijkse markten
 • jeugd: alles verboden boven 12 jaar, jeugd- en sportkampen voor -12 jarigen mogen wel (zonder overnachting), outdoor speelpleinen zijn open, ook voor +12 jarigen, met respect voor regel van 4
 • erediensten, huwelijken en begrafenissen: max. 40 personen

Sport

 

Buitensport

 • Sporten in georganiseerd verband (in clubs, sportlessen, groepen, personal training) is verboden, behalve voor kinderen tot en met 12 jaar.
  Lokale uitzondering: contactsporten blijven WEL verboden, ongeacht de leeftijd en dit zowel voor trainingen als voor wedstrijden.
 • Niet-georganiseerde (individuele) sportactiviteiten zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:
  • Met het gezin, eventueel aangevuld met 1 toegestaan nauw contact. Enkel in deze context mag je sporten zonder afstand te houden.
   OF
  • Met maximum 4 personen, inclusief jezelf, en dat altijd met afstand van 1,5 meter.
 • Sportkantines en eventuele drankgelegenheden blijven gesloten
 • Zwembaden, fitnesscentra en bowlingzalen zijn gesloten, ook voor kinderen.
 • Sportkampen enkel voor kinderen tot en met 12 jaar en na goedkeuring van het lokaal bestuur en volgens het federaal protocol. Overnachtingen zijn verboden.
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het gezin bij kinderen tot en met 12 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming bevoegde minister.

Binnensport

 • Indoor sporten is verboden, behalve voor:
  • Sport-, -stages en -kampen die georganiseerd zijn door het lokaal bestuur voor kinderen tem 12 jaar
  • Sport- jeugdkampen die toegelaten worden door het lokaal bestuur voor kinderen tot en met 12 jaar
  • De lessen lichamelijke opvoeding in het leerplichtonderwijs tot en met 12 jaar.
   Lokale uitzondering: de gemeentelijke sporthal en andere gemeentelijke gebouwen waar sportactiviteiten plaatsvinden blijven voorlopig ook gesloten voor kinderen tot en met 12 jaar, met uitzondering van de sportactiviteiten van en voor de scholen, sportkampen en extra-opvangactiviteiten in de schoolvakanties en die ingericht zijn door het lokaal bestuur.

Economie

 • winkelen met max 2 volwassenen of 1 ouder met kinderen
 • maximaal telewerk

Onderwijs

 • hogescholen en universiteiten naar code rood

Zorg

 • zorgvoorzieningen voor ouderen: 1 knuffelcontact en 1 extra contact per 14 dagen

Alle contactsporten verboden vanaf 26 oktober 2020

Op 21 oktober 2020 werden bijkomende maatregelen genomen wegens de stijgende besmettingscijfers:

Een van die bronnen van besmetting zijn de contactsporten, die volgens de federale maatregelen nog mogen doorgaan voor personen jonger dan 12 jaar. Vanuit verschillende sportclubs - en verenigingen kwam zelf het voorstel om ook voor de -12 jarigen de contactsporten te verbieden. Ondanks de bestaande maatregelen en protocollen blijven ook de contactsporten voor -12 jarigen zowel op als naast het veld een verhoogd gezondheidsrisico met zich meebrengen. Er is geen samenhangende visie en de dagelijkse realiteit dat dagelijks duizenden burgers, veelal met de wagen, hun kind naar en van de sportclub brengen. Het lager risicoprofiel van deze kinderen wordt dan ook in de praktijk uitgehold door de aanwezigheid van meerderjarigen aan en van het veld tijdens de
trainingen en wedstrijden.

Kort: Alle contactsporten in binnen en - buitenlucht worden verboden op het grondgebied van de gemeente vanaf 26 oktober 2020 tot latere bepalingen.

Klik hier voor een overzicht van alle besluiten rond coronamaatregelen


Beslissingen gemeentelijke Veiligheidscel 21 oktober 2020

Onderstaande maatregelen gaan in vanaf maandag 26 oktober 2020

De gemeentelijke gebouwen, behalve de kerken, worden gesloten voor gebruik door verenigingen en derden, met uitzondering van de volgende activiteiten overeenkomstig de federale maatregelen en protocollen:

 • medische doeleinden zoals bloedinzameling;
 • schoolactiviteiten;
 • opleidingen en cursussen
 • kinderopvang;
 • jeugd - en sportkampen;
 • trainingen en activiteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar;
 • voedselbedeling;
 • gemeentelijke dienstverlening na afspraak tijdens de openingsuren;
 • de bibliotheek met een maximum van 15 personen ouder dan 12 jaar, exclusief het aanwezige personeel.

Evenementen en organisaties die in een gebouw doorgaan, worden geannuleerd voor deelnemers ouder dan 12 jaar. Kinderen kunnen begeleid worden door één meerderjarige persoon met een maximum van 40 personen, dit alles overeenkomstig de federale maatregelen en protocollen. Deze bepaling geldt niet voor het organiseren van rouwmaaltijden, die ook dienen door te gaan overeenkomstig de federale maatregelen en protocollen.

Alle evenementen en organisaties die kunnen doorgaan, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. De organisator of organisatie van het evenement tenminste drie weken voorafgaand aan het evenement een aanvraag indient via het e-loket (www.haaltert.be/e-loket);
 2. Bij de aanvraag een scan van het Covid Event Risk Model (CERM) met code groen te voegen, en bij wijziging van de federale maatregelen en bijhorend protocol ten laatste 8 dagen voor de start van het evenement een nieuwe scan (code groen) over te maken;
 3. Een coronadraaiboek specifiek voor het evenement op te maken en dit eveneens bij de aanvraag te voegen. Het coronadraaiboek beschrijft volgende voorwaarden:
  • mondmaskerplicht bij het evenement;
  • aanduiden van een coronaverantwoordelijke per activiteit;
  • sensibilisering en de wijze waarop van het verplicht naleven van de coronamaatregelen: 1,5 meter afstand bewaren, handhygiëne, mondmasker;
  • inzet van stewards tot sensibilisering en opvolging van de coronamaatregelen;
  • registratie verplichting en de wijze waarop gegevens worden bijgehouden;
  • enkel bediening en zittend publiek toegelaten, gedetailleerd plan toevoegen en plan van aanpak;
  • maximumcapaciteit afhankelijk van de beschikbare oppervlakte met een minimum van vier vierkante meter per persoon, en dit tot max 400 personen buiten en max 200 personen binnen (via de module ZOEM staat de oppervlakte van de gemeentelijke zalen ter beschikking) én de door het gemeentebestuur vastgelegde maximumbezetting respecteren
  • hygiëne maatregelen voor sanitair: tijdens de activiteit dient gereinigd te worden, handzeep en mogelijkheid tot handen wassen dient aanwezig te zijn, alsook een plan van aanpak.

Evenementen en organisaties die buiten doorgaan, kunnen plaatsvinden mits het respecteren van de federale maatregelen en protocollen.