Cultuurprijs

Tweejaarlijks wordt er een cultuurprijs uitgereikt aan een culturele vereniging, verdienstelijke persoon op cultureel vlak, of een ander lokaal cultureel initiatief. In 2020 moesten we een jaartje overlsaan. Daarom vallen er dit jaar niet 1 maar 2 kandidaten in de prijzen. Kandideren kan tot 15 oktober 2021.

Update december 2021: Door de huidige coronamaatregelen wordt de huldiging voor de winnaars uitgesteld. 

Hoe werkt het?

De cultuurprijs wordt dit jaar uitgereikt aan:

 • een individu op voorwaarde dat deze zijn woonplaats heeft in de gemeente Haaltert of deze in het verleden in Haaltert woonde en nog steeds een sterke culturele binding met de gemeente Haaltert heeft.
 • een plaatselijke vereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied.

De kandidaturen voor de cultuurprijs kunnen door iedereen – een natuurlijk persoon, vereniging of de adviesraad cultuur – worden voorgedragen. De voordracht, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een bondige motivatie moet voor 15 oktober 2021 worden ingediend via het e-loketformulier onderaan deze pagina. 

De huldiging van de gekozen laureaten gebeurt tijdens een korte viering op donderdag 9 december 2021.

Winnaars van de voorbije jaren

 • 2004: Willy De Loose
 • 2006: Willy Provost
 • 2008: Frans De Meyer
 • 2010: Paul Ghijsels
 • 2012: Hubert Verheijen
 • 2014: Dirk Vijverman
 • 2016: Joris De Kegel en Frieda Leemans
 • 2018: Staf Versavel
 • 2020: De uitreiking kon niet plaatsvinden omwille van Corona. 

Wie kiest?

Tijdens een bestuursvergadering van de adviesraad Cultuur zullen de laureaten gekozen worden. Bestuursleden van de adviesraad Cultuur die zelf kandidaat zijn, mogen niet deelnemen aan deze vergadering.

Alle leden beschikken over één stem. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Om geldig te beraadslagen en te stemmen dienen de helft + 1 van de leden aanwezig te zijn. De beraadslaging van de jury is geheim en zonder verhaal.