Cultuurprijs

Tweejaarlijks wordt er een cultuurprijs uitgereikt aan een culturele vereniging, verdienstelijke persoon op cultureel vlak, of een ander lokaal cultureel initiatief. 

Hoe werkt het?

De cultuurprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan:

 • een individu op voorwaarde dat deze zijn woonplaats heeft in de gemeente Haaltert of deze in het verleden in Haaltert woonde en nog steeds een sterke culturele binding met de gemeente Haaltert heeft.
 • een plaatselijke vereniging die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied.

De kandidaturen voor de cultuurprijs kunnen door iedereen – een natuurlijk persoon, vereniging of de adviesraad cultuur – worden voorgedragen. De voordracht wordt vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een bondige motivatie. 

De volgende cultuurprijzen worden normaal in 2024 uitgereikt.

Winnaars van de voorbije jaren

 • 2004: Willy De Loose
 • 2006: Willy Provost
 • 2008: Frans De Meyer
 • 2010: Paul Ghijsels
 • 2012: Hubert Verheijen
 • 2014: Dirk Vijverman
 • 2016: Joris De Kegel en Frieda Leemans
 • 2018: Staf Versavel
 • 2022: Lieve Van den Driessche en Dorpsraad Heldergem

Wie kiest?

Tijdens een bestuursvergadering van de adviesraad Cultuur zullen de laureaten gekozen worden. Bestuursleden van de adviesraad Cultuur die zelf kandidaat zijn, mogen niet deelnemen aan deze vergadering.

Alle leden beschikken over één stem. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Om geldig te beraadslagen en te stemmen dienen de helft + 1 van de leden aanwezig te zijn. De beraadslaging van de jury is geheim en zonder verhaal.