De droogte van 15 maart tot 15 september 2020 is officieel als ramp erkend

De ernstige droogte in Haaltert van 15 maart tot 15 september 2020 is officieel als ramp erkend. Je kan voor schade die in Haaltert geleden werd door de droogte van 15 maart tot 15 september 2020 een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

In het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2021 is het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juli 2021 verschenen waarbij de ernstige droogte die heeft plaatsgevonden van 15 maart tot 15 september 2020 als een ramp wordt beschouwd. 

Dit betekent dat je voor schade, die in Haaltert werd geleden naar aanleiding van de droogte van 15 maart tot 15 september 2020, een aanvraag tot tegemoetkoming kan indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

De uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot tegemoetkoming is 31 oktober 2021.

De aanvragen kan je indienen via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dat is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien ben je er zo zeker van dat je aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Als je toch liever de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier indient, dan kan je de aanvraagformulieren downloaden via deze website.

De ingevulde formulieren bezorg je dan aan het Vlaams Rampenfonds via mail naar rampenfonds@vlaanderen.be of stuur je op met de post naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Voor meer info en met vragen kan je terecht op het nummer 02.553 50 10 of via mail bij rampenfonds@vlaanderen.be

Extra info