De zjieëm va zij gat skoueten

Het onderste uit de kan halen of alles uit de kast halen.

Denderhoutem

Audio