De deur van het gemeentehuis zwaait open voor jou!

In februari 2023 werden de aanpassings- en opfrissingswerken aan het onthaal en de loketten afgerond. Heel belangrijk is dat het gemeentehuis nu makkelijk toegankelijk is voor minder mobiele mensen en voor wie binnen wil met een buggy.

Toegankelijk

Aan de voordeur van het gemeentehuis ligt nu een hellend vlak. Bovendien zwaait de deur automatisch open als je ervoor staat. Je hoeft ze dus niet meer zelf open te duwen (of te trekken van binnenuit). 

Door het plaatsen van het hellend vlak en de automatische deur is het gemeentehuis ook toegankelijker voor mensen die minder mobiel zijn. 

Onthaal

Je loopt nu sowieso langs de onthaalbalie waar je je kan aanmelden, een vraag stellen of je document eenvoudig afhalen. 

De inkomhal werd opgefrist met een moswand met het logo van Haaltert op. Je kan er tijdens het wachten even zitten in een zeteltje en een beker water drinken. 

Loketten

De loketten van Burgerzaken werd opgefrist. Daarnaast werden 3 afgesloten spreekruimtes ingericht waar je in alle rust je dossier kan bespreken. 

  • Foto onthaalbalie en loketten Burgerzaken
  • Moswand met logo Haaltert in inkomhal gemeentehuis